HAM Helsingin taidemuseon säätiöiminen etenee

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi tiistaina 30.11. HAM Helsingin taidemuseosäätiön perustamista koskevan esityksen, joka etenee kaupunginhallitukseen 13.12.2021. Mikäli kaupunginhallitus tekee päätöksen säätiöimisestä, jatkuu museon toimintojen ja henkilöstön siirron valmistelu poliittiseen päätöksentekoon valtuustolle keväällä 2022. Jos taidemuseon säätiöiminen saa Helsingin kaupungin valtuustossa keväällä 2022 poliittisen kannatuksen, taidemuseon toiminta, vastuut ja henkilöstö siirtyisivät säätiöön tammikuussa 2023.

Säätiömalli vahvistaisi HAM Helsingin taidemuseon mahdollisuuksia tuottaa kaupunkilaisille niitä palveluita, joista muodostuu nykyaikainen ja kiinnostava taidemuseo. Se vahvistaisi HAMia taidemuseona, jolla on kansainvälisesti merkittävä ja kiinnostava ohjelmisto ja tapahtumatuotanto ja jolla olisi mahdollisuus tavoittaa laajoja ja monimuotoisia yleisöjä. Malli tarjoaisi mahdollisuuksia omaleimaisen markkinoinnin kautta vahvistaa HAMin tunnettuutta ja lisätä omarahoitusta. Mahdolliset kumppanuudet yksityisten kokoelmien kanssa lisäisivät monipuolista kuvataiteen tarjontaa Helsingissä. Omien kokoelmien vahva ja monipuolinen käyttö myös kansainvälisesti, lisäisi Helsingin kaupungin näkyvyyttä. Museon asiantuntijuuden kautta vahvistettaisiin kuvataiteen vahvaa läsnäoloa kaupungissa. Kaikki tämä tarjoaisi uudenlaisia työtilaisuuksia ammattitaiteilijoille, vahvistaisi kuvataiteen asemaa Helsingissä sekä kasvattaisi helsinkiläisen ja suomalaisen kuvataiteen kansainvälistä tunnettuutta.

Keskeisenä säätiömallin etuna nähdään taidemuseotoiminnalle tyypillisen, pitkäjänteisen ja ylivuotisen toiminnan ja talouden suunnittelun mahdollistuminen. Erityisesti suuriin kansainvälisiin näyttelyihin sitoudutaan jo vuosia aikaisemmin ja tulojen ja menojen ylivuotinen käsittely tukisi tätä ja siihen liittyvää riskien hallintaa. Säätiö organisaatiomuotona mahdollistaisi myös monipuolisemman omarahoituspohjan kehittämisen. Tavoitteena on pidemmällä aikavälillä vakiinnuttaa omarahoitusosuus noin 30 prosentin tasolle.

Kaupunkikonserniin kuuluvan säätiön toimintamalli on vakiintunut tapa organisoida palveluita Helsingin kaupungilla (esimerkiksi Korkeasaari ja Tapahtumasäätiö), ja sen ohjaamiseen on olemassa vahvat käytänteet. Säätiömallissa etuina toiminnan johtamiseen ja hallintoon liittyen olisivat päätöksentekoprosessien vähäportaisuus ja museon johtamista tukeva hallitustyöskentely. Helsingin kaupunki nimittäisi säätiön hallituksen.

Pääkaupunkiseudulla toimivista taidemuseoista iso osa on säätiömallisia, kuten Kansallisgalleria (Ateneum, Kiasma, Sinebrychoffin taidemuseot), Amos Rex (yhtiö) ja EMMA. Useimmissa näissä taidemuseoissa osa toiminnasta, kuten museokauppa, on myös yhtiöitetty.

HAM Helsingin taidemuseosäätiöesityksen eteneminen
Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto voisi tehdä päätöksen toiminnan ja henkilöstön siirroista vastuineen ja velvollisuuksineen keväällä 2022. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala valmistelee päätöksentekoon ehdotusta HAMin säätiöimisestä kaksivaiheisesti.

Joulukuussa kaupunginhallitukselle esitetään säätiön perustamista pienellä pääomalla. Oikeushenkilön puitteissa kaupunki tutkisi alkuvuonna 2022 tarkemmin mitkä olisivat osan toiminnan yhtiöittämisen mahdolliset edut sekä yksityisten kokoelmien ja kumppaneiden yhteistyömahdollisuudet, niin ikään on syytä selvittää edelleen säätiöimisen vaikutukset arvonlisäveroihin ja valtionosuuksiin. Lisäksi valmisteltaisiin kaupungin ja säätiön välinen palvelusopimus, henkilöstösiirrot ja säätiömuotoisena toimivan museon tarkempi organisaatiorakenne. ​

Keväällä 2022 valtuustolle esitetään liikkeenluovutusta säätiöön. Tämä sisältää päätökset esim. varsinaisesta pääomittamisesta, palvelusopimuksesta, säätiön ja mahdollisen osakeyhtiön suhteesta, kaupungin avustuksesta, henkilöstösiirroista ja tukipalveluiden järjestämisestä säätiömuotoisessa taidemuseossa sekä näiden mahdollisista vaikutuksista toimialaan.

Uutinen julkaistaan lähipäivinä ruotsiksi ja englanniksi.