Suoraan sisältöön
Etusivu
A A A
Taideopetusta Annantalossa. Kuva: Mauri Tahvonen

Helsingiltä lähes miljoona euroa lasten taideharrastusten edistämiseen

Helsingin kaupunki on myöntänyt yhdeksälle taideoppilaitokselle yhteensä 900 000 euroa tukea taiteen perusopetuksen kehittämiseen. Tuki jakautuu vuosille 2017–2019. Kehittämisavustuksilla vahvistetaan taiteen perusopetuksen alueellista saatavuutta.

”Helsingissä on tavoitteena mahdollistaa hyvä harrastus jokaiselle lapselle. Nyt myönnetyt taiteen perusopetuksen kehittämisavustukset lisäävät lasten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua taiteen harrastamiseen myös niissä kaupunginosissa, joissa opetusta ei ole aikaisemmin ollut juuri tarjolla”, kulttuurijohtaja Stuba Nikula tiivistää.

Suurimman avustuksen saa Kallion musiikkikoulun, Meri-Helsingin musiikkiopiston, Pohjois-Helsingin bändikoulun ja Vuosaaren musiikkikoulun Rytmimajakka-yhteishanke. Hankkeessa kouluille perustetaan bändejä. Niissä musiikkia pääsevät harrastamaan sellaiset lapset ja nuoret, jotka eivät välttämättä muuten päätyisi taiteen perusopetuksen oppilaiksi.

Kehittämisavustuksista päätti Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunta. Kyseessä on lisämääräraha, joka jaettiin nyt ensimmäistä kertaa. Kehittämisavustusten taustalla on kulttuurikeskuksen vuonna 2016 julkaisema Taiteen perusopetuksen tila ja kehittämistarpeet Helsingissä -selvitys, joka osoitti suuret alueelliset erot taiteen perusopetuksen saatavuudessa ja siihen osallistumisessa kaupungin sisällä.

Taiteen perusopetus on lakiin ja opetussuunnitelmien perusteisiin pohjaavaa, ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua eri taiteenlajien opetusta, joka tapahtuu kouluajan ulkopuolella. Opetusta annetaan muun muassa musiikkiopistoissa sekä kuvataide-, tanssi- ja sirkuskouluissa. Helsingin kaupungin toiminta-avustusta saa 40 toimijaa, ja näistä 15 taideoppilaitosta on lisäksi tuntiperusteisen valtionosuusavustuksen piirissä.

Kehittämisavustusta saavat taideoppilaitokset:
Helsingin taiteilijaseura ry
Helsinkimissio ry (Resonaarin musiikkikoulu)
Kallion musiikkikoulun kannatusyhdistys ry
Käpylän musiikkikoulun kannatusyhdistys ry
Meri-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry
Pohjois-Helsingin bändikoulu
Taito Etelä-Suomen käsityö- ja muotoilukoulu
Teatteriosuuskunta ILMI Ö.
Vuosaaren musiikkikoulun tuki ry

Taiteen perusopetuksen tila ja kehittämistarpeet Helsingissä -julkaisu (2016)

JAA