Suoraan sisältöön
Etusivu
A A A

Raide-Jokerin alueella tehdään maaperätutkimuksia

Helsingin kiinteistöviraston geoteknisen osaston suunnittelemat maaperätutkimukset ovat osa radan rakentamista edeltävää selvitystyötä.

”Maaperän tutkimusten avulla hankkeen rakennuskustannukset ja -vaikutukset pystytään määrittämään. Lisäksi maaperän huolellinen tutkimus varmistaa, ettei maa pääse sortumaan tai painumaan raidekiskojen alla”, geoteknisen osaston apulaisosastopäällikkö Pekka Holopainen kertoo.

Maaperätutkimuksia tehdään koko reitille. Tänä vuonna pohjatutkimuksia tehdään Viikissä, Latokartanossa, Roihupellossa sekä Pirkkolan ja Maunulan maastoissa.

Bussilinja ei pysty vastaamaan kasvaviin matkustajamääriin

Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustot voivat päättää Raide-jokerin rakentamisesta aikaisintaan vuonna 2015. Raide-Jokerin liikennöinti on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 jälkeen.

Raideyhteys korvaisi osittain runkobussilinja 550:n eli Bussi-Jokerin. Bussi-Jokerilla matkustaa nykyisin noin 30 000 henkeä päivittäin, ja matkustajamäärä kasvaa tasaisesti. Raide-Jokerilla on ennustettu olevan vuonna 2035 noin 80 000 käyttäjää arkivuorokaudessa.

Pitkä linja kulkee omalla väylällään

Pääsääntöisesti raiteet tulevat seurailemaan olemassa olevia katuja. Pikaraitiolinja kulkisi pääosin omalla väylällään, millä varmistetaan raitiovaunujen nopea ja häiriötön kulku.

Löytyykö linja-alueelta haastavaa rakennusmaata?

”Paksut savikot ovat kinkkisiä rakennettavia, mutta niin haastavaa maata matkalle ei mahdu, että raidelinjaa pitäisi maaperän takia lähteä siirtämään. Vaikeisiin pohjaolosuhteisiin rakentaminen maksaa tietysti tavallista enemmän, mutta tiivis rakentaminen ja mahdollisimman palvelukykyistä reittiä kulkeva rata on kokonaistaloudellisesti järkevää. Esimerkiksi radan rakentamisen tuottamat päästöt ovat häviävän pienet verrattuna radan käytön aikaisiin liikennepäästöihin”, projektinjohtaja Kalle Rantala kertoo. 

”Tuleva raidelinja on niin pitkä, että siltä löytyvät kaikki maalajit ja pohjaolosuhteet. Savet, liejut ja turpeet ovat meidän kannaltamme niitä kiinnostavimpia maalajeja, kallioisissa paikoissa ei ole meidän kannaltamme paljoa tutkittavaa", Rantala toteaa.

Maaperätutkimuksilla ennakoidaan täydennysrakentamista

Pohjatutkimuksia tullaan tekemään Raide-Jokeri-reitin varrella myös alueille, joihin on tarkoitus rakentaa uusia asuin- ja toimistorakennuksia.

Täydennysrakentamiseen liittyvä hanke on vielä alkutekijöissään, ja tutkimuksien tarkoitus on selvittää alueiden soveltuvuus uudelle rakentamiselle. Uusia rakennuksia on kaavailtu esimerkiksi Viilarintien lähelle Myllypuroon. Täydennysrakentamiseen liittyvät tutkimukset tehdään tämän ja ensi vuoden aikana yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Lisätietoja Raide-Jokerista: http://raidejokeri.info/

Teksti: Laura Helle
Kuva: WSP Finland Oy
 

 

JAA