Grönqvistin talo ulkoa päin kuvattuna

Kaisantunneli ja Grönqvistin talon julkisivuremontti palkittiin Vuoden katutyömaina

Helsingin kaupungin käynnistämän Vuoden katutyömaa -kilpailun voittajat julkistettiin 8. lokakuuta. Kisassa haluttiin nostaa esiin esimerkillisiä työmaita ja jakaa hyviä käytäntöjä rakennusalan toimijoiden kesken.

Vuoden kaivutyömaana palkittiin Kaisantunnelin työmaa, jonka urakoitsijana on Destia ja tilaajana Helsingin kaupunki. Arviointiraati kiitteli työmaan turvallisuus- ja liikkumisjärjestelyitä erityisen haastavassa toimintaympäristössä.

Onko kukaan huomannut, että Helsingin päärautatieasemalla räjäytellään? Hyvä, emme mekään. Vaikutusten minimointi on tehty vakuuttavasti ja edellyttänyt työmaaorganisaatiolta erityistä paneutumista myös kolmansien osapuolten vaatimuksiin”, perusteluissa todetaan.

Kiinteistötyömaista voittajaksi valittiin Ilmarisen enemmistöomistaman Grönqvistin talon julkisivuremontti Kluuvikadun ja Pohjois-Esplanadin kulmauksessa. Työmaa sai kiitosta siisteydestä sekä Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy:n toteuttamasta kulissista, jonka takana työ tapahtui.

Julkisivuremontin ja ravintolan terassin aluevarauksesta kummunnut yhteistyö on tuottanut Helsingin ydinkeskustaan työmaan, jonka olemassaoloa on ollut jopa vaikea huomata. Hyvin järjestetyn fasadin takana on pystytty tekemään häiriötä aiheuttavatkin työvaiheet herkkää naapurustoa huomioiden”, perusteluissa todetaan.

Parasta pientä työmaata ei ennakkotiedoista poiketen valittu.

Päätöksellään raati haluaa painottaa, että ei ole niin sanottua pientä työmaata, kun käsitellään työmaan vaikutuksia. Pienissä työmaissa meillä on kaikista eniten kehitettävää”, raati toteaa.

Kunniamaininnat saivat Helen Oy:n tilaama ja Maalinja Oy:n toteuttama kaukolämpö- ja kaukojäähdytystyömaa Runeberginkadulla sekä Raide-Jokerin työmaalohko numero 4 Oulunkylästä Viikinmäkeen.

Arviointiraatiin kuuluivat Helen Oy, Rakli, Infra ry, Ficom, Invalidiliitto, Helsingin seudun kauppakamari, HSY, Ilmarinen, HSL ja Helsingin kaupunki.

Kaisantunnelin työmaa-aidat ja ympäröiviä rakennuksia.

Paras työmaa valittiin kadun käyttäjien näkökulmasta

Helsingin kaupunki keräsi kesän ja syksyn aikana asukkaiden ja Helsingissä liikkuvien ehdotuksia kilpailuun mukaan otettavista työmaista. Eniten mainintoja yleisöltä sai Raide-Jokeri.

Ehdotuksia kilpailijatyömaista saatiin myös infra-alan toimijoilta itseltään sekä Helsingin katutöiden laaduntarkkailijoilta. Kaikki kilpailussa mukana olleet työmaat ovat ilmoittaneet halukkuutensa osallistua.

Arviointiraati tutustui kilpailussa mukana oleviin työmaihin vierailujen, työmailta saatujen aineistojen sekä katutöiden laaduntarkkailijoilta saadun materiaalin avulla. Tarkastelussa olivat kadun käyttäjien, eli asukkaiden, liikkujien ja toimijoiden, kokemus sekä työmaan vaikutukset ympäristöön. Raati arvioi muun muassa väliaikaisia liikennejärjestelyjä, esteettömyyttä, siisteyttä, turvallisuutta, viestintää ja yleisvaikutelmaa.

Kilpailussa ei arvioitu itse rakentamis- tai korjaustoimintaa, työmaan sisäistä turvallisuutta tai työmaiden kestoa. Erikseen ei myöskään nostettu esiin työmaiden epäkohtia, mutta niitä käytiin kilpailun aikana läpi työmaiden kanssa ja pyrittiin samalla parantamaan työmaiden toimintaa kilpailun aikana.

Ensimmäistä kertaa järjestetty Vuoden katutyömaa -kilpailu on osa Helsingin kaupungin katutöiden kehittämishanketta.

"Kaupunkitila on tiivistyvässä kaupungissa yhä arvokkaampaa, joten sitä pitää lainata tilaa kaupunkilaisilta vain sen verran kuin on välttämätöntä ja tehdä haitta mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnan uudistaminen on iso muutos koko rakentamisen toimialalle. Siksi halusimme arvioida asiaa monialaisella tuomaristolla ja antaa kiitosta onnistumisille”, sanoo raadin puheenjohtaja, tekninen johtaja Kari Pudas kaupunkiympäristön toimialalta.

Kuvassa: Vuoden kiinteistötyömaalla otettiin myös kekseliäästi paikallisen yritystoiminnan tarpeet huomioon: näyttävien rakennustelineiden alle sijoitettiin Bistro Bardot -ravintolan terassi. Kuva: Annamari Tolonen/Helsingin kaupunki.

Mukana kisassa olleet työmaat (suluissa urakoitsija ja tilaaja)

• Kasin katutyöt (Louhintahiekka Oy / Helsingin kaupunkiympäristön toimiala)

• Runeberginkadun kaukolämpötyö sekä Lönnrotinkadun kaukolämpötyö (Maalinja Oy / Helen Oy)

• Kaisantunneli (Destia Oy / Helsingin kaupunki)

• Grönqvistin talon julkisivuremontti (Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy / Ilmarinen)

• Raide-Jokeri (Raide-Jokeri-allianssi)

• Tammisairaalan rakennustyömaa (YIT Oy / HUS)

• Porthanian peruskorjaus (YIT Oy /Helsingin yliopisto)

• Mariankadun hotellityömaa (Fira Oy / SamlaCapital)

• Hallituskadun maanalaisen arkisto- ja varastotilan rakennustyömaa (E.M. Pekkinen Oy / Suomalaisen kirjallisuuden seura )

Raadin perustelut kokonaisuudessaan

Vuoden iso kiinteistötyömaa -palkinto

Ilmarinen / Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy. Oy F.W. Grönqvist Ab.

Tämä työmaa toimikoon esimerkkinä kaikille alan toimijoille! Tilaajan tahtotilasta ja työmaan yksittäisen henkilön asenteesta aina hankkeen kaikkien toimijoiden yhteistyöhön. Julkisivuremontin ja ravintolan terassin aluevarauksesta kummunnut yhteistyö on tuottanut Helsingin ydinkeskustaan työmaan, jonka olemassaoloa on ollut jopa vaikea huomata. Pyysimme työmaata kilpailun aikana lisäämään työmaakylttejä väliaikaiseen julkisivuun ja näin toimittiin. Totuus lepää yksityiskohdissa, mutta hyvin järjestetyn fasaadin takana on myös pystytty – ennakkoon sovitellen, tekemään häiriötä aiheuttavatkin työvaiheet herkkää naapurustoa huomioiden. 

Vuoden iso kaivutyömaa -palkinto

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala / Destia Oy: Kaisantunneli-työmaa.

Onko kukaan huomannut, että Helsingin päärautatieasemalla räjäytellään? Hyvä, emme mekään. Kaisantunnelin työmaa palkitaan työmaan ulkopuolisista turvallisuus- ja liikkumisjärjestelyistä erityisen haastavassa toimintaympäristössä. Vaikutusten minimointi on tehty vakuuttavasti ja edellyttänyt työmaaorganisaatiolta erityistä paneutumista myös kolmansien osapuolten vaatimuksiin.

Kaivutyömaa -kunniamaininta

Helen Oy / Maalinja Oy: Kaukolämpö- ja kaukojäähdytystyömaa Runeberginkadulla välillä Pohjoinen rautatiekatu - Arkadiankatu

Työmaa saa kunniamaininnan ansiokkaasta toiminnasta totuttujen ja perinteisten toimintatapojen haastamisesta. Kunnianhimoinen, osin vastavirtaan uiminen on osoittanut katujen sulkemisen olevan mahdollista jopa Helsingin keskustassa. Kyseisellä työmaalla kadun sulkeminen läpiajoliikenteeltä vähensikin merkittävästi kokonaishaittavaikutuksia. Raati ei kuitenkaan tällä kunniamaininnalla halua erikseen korostaa katujen sulkemista ratkaisuna, vaan niin sanotusti montun ulkopuolelta olevien, työmaiden vaikutuskokonaisuuden huomioon ottavien ja rohkeidenkin ajatusten tuomista esiin hankkeita ja työmaita suunniteltaessa.

Kaivutyömaa kunnianmaininta II

Raide-Jokeri-allianssi: työmaalohko numero 4 Oulunkylästä Viikinmäkeen

Työmaa on onnistunut erinomaisesti yhteisen asenteen ja kulttuurin aikaansaamisessa jo hankkeen kehitysvaiheessa. Toimintaa ohjaa työnaikaisten liikennejärjestelyjen konsepti, jota myös johdetaan, seurataan ja mitataan ansiokkaasti. Työmaa on myös aktiivisesti pyrkinyt kehittämään toimintaansa, tästä hyvänä esimerkkinä pyöräliikenteen pitkäaikaisen poikkeusreitin pilottihanke. Raati kuitenkin toivoo työmaajärjestelyiltä vieläkin parempaa esteettömyyttä sekä opastuksen kehittämistä.