Kartta työmaa-alueesta ja korvaavista reiteistä. Uusi lisäreitti tulee käyttöön syyskuun lopulla.

Vilhonvuorenkadun jatkeen rakentaminen on alkanut Kalasatamassa

Vilhonvuorenkatua jatketaan Sörnäisten rantatien yli kohti Sörnäistenniemeä. Kyseessä on kokonaan uusi katu. Kadun rakentaminen aiheuttaa alueella poikkeuksia liikkumiseen.

Samassa rakennusurakassa rakennetaan myös Koksikatu lopulliseen muotoonsa. Koksikatu valmistuu aikataulun mukaisesti loppuvuoden 2019 aikana.

Vilhonvuorenkadun jatkeen kohdalla tehdään kaivuita, puhdistetaan pilaantunutta maata, siirretään kaapeleita ja asennetaan pohjavesiputkia.

Vilhonvuorenkadun jatkeen rakentaminen liittyy Kalasataman rakentamiseen ja siitä tulee asuinalueen paikallinen kokoojakatu. Jatkeelle rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet. Vilhonvuorenkatu liittyy länsipäästään valo-ohjatulla liittymällä nykyiseen Sörnäisten rantatiehen. Risteyksen rakentaminen alkaa Hämeentien uudistuksen valmistuttua.

Pyöräilyn ja jalankulun poikkeusreittejä

Kadun rakentamisen takia Helenin voimalaitoksen viereinen pyöräilyn ja jalankulun väylä on suljettu ja pyöräily ja jalankulku on siirretty kiertoreitille. Kiertoreitti kulkee Suvilahden alueen läpi Sörnäisten rantatielle. Suvilahden alueelle tehdään myös uusi lyhyempi pyöräilyn ja jalankulun kiertoreitti, joka tulee käyttöön syyskuun lopulla.

Voimalaitoksen viereinen reitti palautuu käyttöön alustavan aikataulun mukaisesti kesäkuun lopulla 2020.

Koksikadulla jalankulku ja pyöräily on siirretty kadun länsipuolella korvaavalle reitille.

Korvaavat reitit kuvattu tässä kartassa.