Havainnekuva tulevasta Veturitiestä. Kuva on otos Sitowisen ylläpitämästä mallista.

Veturitien uudistus ja Ratapihakorttelien katurakentaminen alkavat

Veturitien liikennettä parantava uudistus ja Ratapihakorttelien katujen rakentaminen käynnistyvät 10. toukokuuta. Veturitietä levennetään, ja se linjataan kulkemaan junaradan vierestä. Ratapihakorttelien katurakentaminen mahdollistaa uusien asuintalojen rakentamisen. Katutyöt vaikuttavat kulkemiseen koko Keski-Pasilassa, mutta etenkin Veturitiellä.

Aluksi Televisiokadun ja Veturitien risteyksestä rakennetaan kiertotie tulevalle Veturitielle. Tätä varten joudutaan kaatamaan puita tulevan Radioportin pohjoispuolella.  Lisäksi aletaan rakentaa Höyrykatua ja Tulistimenkatua.

Urakka muuttaa liikennejärjestelyjä. Pyörä- ja jalankulkuyhteys Radanvarsiraitilla suljetaan, ja pyörä- ja jalankulkuliikenne siirtyvät Veturitielle ja Televisiokadulle. Ensimmäisen vaiheen poikkeusjärjestelyt jatkuvat 30.9.2021 saakka. 

Urakan aikana yhteys Veturitieltä Pasilankadulle ja Radiokadulle joudutaan katkaisemaan Ison Pajan kohdalta, jotta Televisiokatu kunnallistekniikan siirtoineen saadaan rakennettua.

Poikkeusliikennejärjestelyt 10.5.-30.9.2021 kartalla

Sujuvampaa liikennettä Pasilan pääkadulla

Uusi Veturitie on Pasilan pääkatu, jonka liikenne lisääntyy tulevaisuudessa. Jotta liikenne sujuisi mutkattomasti, ajokaistoja lisätään Höyrykadun ja Hakamäentien välillä. Kadun molemmille reunoille tulee koko pituudeltaan erotellut jalkakäytävät ja pyörätiet.

Veturitien silta uusitaan ja levennetään noin kolme kertaa nykyistä leveämmäksi. Purku- ja rakentamistyöt tehdään vaiheittain, jolloin liikenne sillalla säilyy koko työmaan ajan. Siltatöistä huomattava osa tehdään yöllä junaliikenteen vuoksi. Samalla sillan alle rakennetaan uusi pyöräily- ja kävelytie.

Rakennettavista Ratapihakortteleiden kaduista suuri osa on uusia tontti- ja kokoojakatuja. Katuja rakennetaan vaiheittain asuntorakentamisen kanssa. Viimeistelytyöt tehdään vasta talojen valmistuessa. Rakennettavia katuja ovat Tenderinlenkki, Höyrykatu, Tulistimenkatu, Tulistimenkuja, Laskumäki, Televisiokatu ja Radioportti.

Vähäpäästöinen työmaa

Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelman mukaisesti kaikki kaupungin omat työmaat ovat vähäpäästöisiä, myös Veturitien ja Ratapihakorttelien urakka. Työmaalla käytetään vain uusiutuvaa dieseliä ja sähköä.

Tietoa urakan etenemisestä

Katutyö vaikuttaa Veturitiellä ja Ratapihakortteleiden kaduilla kaikkeen liikkumiseen parin vuoden ajan. Urakan etenemisestä ja sen vaikutuksista kerrotaan aktiivisesti yhdessä urakoitsija Kreaten kanssa.

Seuraa näitä kanavia:

Uusi Pasila -Facebook-sivu
Hankkeen verkkosivu (urakoitsijan ylläpitämä)
Joukkoliikenteen poikkeukset ja reittiopas HSL 
Lisätietoa Veturitien ja Ratapihakorttelien urakasta

Yötöistä ja mahdollisista lyhyistä vesi- ja sähkökatkoista kerrotaan rappukohtaisilla tiedotteilla.