Ahven_ui_laguunissa_itäisellä Suomenlahdella. Kuva: Petra Pohjola / Metsahallitus.

Kartoittajat sukeltavat Helsingin Helmien ja Espoon Erityisyyksien perässä

Helsingin ja Espoon edustan merialueita kartoitetaan tänä kesänä osana vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa (VELMU). Pääkaupunkiseudulla VELMU-ohjelman Meriluonto 2021 -kampanjan tavoitteena on löytää Helsingin ja Espoon arvokkaimmat vedenalaiset meriluontokohteet. 

Helmiä ja erityisyyksiä löytyy läheltä

Vesillä liikkujat voivat bongata kartoittajien ja meribiologien veneitä muun muassa Lauttasaaren ja Isosaaren edustalta sekä Suvisaaristosta.

Pääkaupunkiseudun rannikko on erittäin monimuotoista: pinnan alta paljastuu reheviä sisälahtia, hiekkasärkkiä ja ulkomeren riuttoja. Itämeren pohjasta löytyy mitä merkillisimpiä muodostelmia. Aivan lähellä Helsingin ja Espoon kaupunkien sykettä on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä riuttoja ja laguuneja, joissa esiintyy monia Itämeren avainlajeja. 

Pääkaupunkiseudun rannikkoalueet ovat kovassa käytössä muun muassa vilkkaan laiva- ja veneliikenteen, virkistyskäytön ja rakentamisen vuoksi. Meriluonto 2021 -kampanjan tavoitteena on lajien ja elinympäristöjen kartoitus, jotta luontoarvot ja ihmisen toiminta voidaan arvokkailla merialueilla sovittaa yhteen entistä paremmin. Tavoitteena on myös tunnistaa pääkaupunkiseudun merialueelta mahdollisia kunnostettavia kohteita.

VELMU-ohjelmassa on jo vuosien ajan kerätty tietoa vedenalaisten luontotyyppien ja lajien esiintymisestä Suomen merialueilla. Kerätyn aineiston avulla on mallinnettu ja tunnistettu monimuotoisuuden kannalta keskeisiä alueita sekä kansallisella että maakuntatasolla. Meriluonto 2021 -kampanjan tavoitteena on kartoittaa keskeisiä alueita entistä paikallisemmin myös kaupunkikohtaisesti valituista kohteista.

Helsingin kaupunki osallistuu kartoitustoimintaan kartoittamalla matalien sisälahtien vedenalaisen luonnon tilaa sekä etsimällä näiltä alueilta kohteita, joissa voitaisiin kokeilla vesikasvillisuuden ennallistamissa. Yksi mahdollinen ennallistamiskohde on Töölönlahti, jossa veneilykielto ja veden laadun kunnostustoimet ovat parantaneet vesikasvien selviytymismahdollisuuksia.

Espoossa meritiimin voi nähdä liikkuvan rantojen tuntumassa esimerkiksi Otsolahdella tai Finnoon edustalla, mutta myös ulommilla saarikohteilla, kuten Kytössä. Pääkaupunkiseudun lisäksi Meriluonto 2021 -kampanja näkyy myös Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla, missä selvitetään riuttojen ja laguunien tilaa.   

Kartoitustyöt aloitetaan jo ennen juhannusta. Kartoitukset lähtevät liikkeelle Isosaaresta ja Kallahdesta, sekä Espoon Suvisaariston Rövarenista.

Kampanjan toteuttavat Suomen ympäristökeskus (SYKE), Metsähallituksen luontopalvelut, Luonnonvarakeskus (Luke), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Åbo Akademi sekä Helsingin ja Espoon kaupungit. Kesällä merellä liikkuvat Metsähallituksen meritiimin, Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin kaupungin kartoittajat. Pääosan toiminnasta rahoittaa ympäristöministeriö. 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/VELMU

Kuva: Petra Pohjola / Metsahallitus.