Ulkoilijoita Kurkimäessä.

Vartiokylässä, Ala-Malmilla ja Mellunkylässä kaadetaan puita turvallisuussyistä

Helsingin kaupunki kaataa huonokuntoisia ja muilla tavoin vaaraa aiheuttavia puita Vartiokylän pohjoisosassa ja Ala-Malmilla sekä myöhemmin Mellunkylässä.

Töitä tehdään ulkoilureittien varsilla ja tonttien reunoilla, missä vaarallisiksi kehittyvistä ja yllättäen kaatuvista puista voisi aiheutua haittaa asukkaille ja liikkujille. Turvallisuussyistä harvennetaan myös pienpuustoa etenkin reittien ja teiden risteyskohdissa, joissa näkymien umpeutuminen voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Pienpuustoa harvennetaan tarvittaessa myös tonttien reunustalta. Taloyhtiöiden ja tontinomistajien toiveesta voidaan kaataa lisäksi sellaisia puita, jotka ovat kasvaneet kaupungin katu- tai puistoalueelta häiritsevästi tontin puolelle.

Osa kaadetuista puista jätetään maastoon lahoamaan maapuina. Eriasteinen lahopuu edistää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.

Vartiokylässä ja Mellunkylässä työskentelyalueeseen kuuluvat Vartioharjun pohjoisosa, Puotinharjun itäosa, Kivikko, Kontula, Kurkimäki, Mellunmäki ja Vesala. Alueelle valmistui vuonna 2021 luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelma. Sen pohjalta ei kuitenkaan tänä vuonna aloiteta muita kuin edellä mainittuja töitä, jotka tähtäävät tonttien ja ulkoilureittien turvallisuuteen.

Kaupunki aloittaa työt maalis–huhtikuun vaihteessa Vartioharjun, Puotinharjun ja Ala-Malmin alueilta. Sieltä työt etenevät vaiheittain Mellunkylään tämän ja ensi vuoden aikana. Lintujen pesimisaika huhti–heinäkuussa otetaan huomioon töiden toteutuksessa.

Kuva: Ulkoilijoita Kurkimäessä. © Marja Väänänen