Metalliromua. Kuva: Petri Puttonen.

Verkkokysely: Mihin ympäristövalvontaa tulisi suunnata?

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on laatimassa valvontasuunnitelmaa vuodelle 2020. Kaupunkilaisilta toivotaan suunnitelmaa varten tietoa ja havaintoja koetuista ympäristöhaitoista sekä kommentteja nykyisestä valvontasuunnitelmasta. 

Ympäristöpalvelut valvoo erilaisia ympäristöhaittoja ja -riskejä aiheuttavia toimintoja kaupungin alueella. Valvonnan tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja jo tapahtuneesta pilaantumisesta aiheutuneiden haittojen korjaaminen.  

Valvonnan avulla vähennetään päästöjä pinta- ja pohjavesiin, ilmaan ja maaperään sekä edistetään meluntorjuntaa. Valvonnalla vähennetään myös haitallisten aineiden käyttöä ja huolehditaan, että jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely toimivat lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

Kyselyn tuloksia hyödynnetään vuoden 2020 valvontasuunnitelman laadinnassa, ja ne raportoidaan osana suunnitelmaa. Vastausaikaa on 3.11.2019 saakka. 

Verkkokyselyyn 

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja -ohjelma vuodelle 2019 (pdf)


JAA