Valtion korjausavustusten tulorajat korkeammiksi

Valtioneuvosto on päättänyt korottaa ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustusten tulorajoja. Muutoksen myötä avustuksen tarpeessa olevat pienituloiset ikääntyneet ja vammaiset hakijat voivat saada valtion tukea asuntojensa korjaamiseen. Tavoitteena on helpottaa kotona asumista.

Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen.

Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi asunnon esteettömyyden parantamiseen esimerkiksi kynnyksien poistamiseen. Lisäksi avustusta voidaan myöntää asukkaan wc- ja peseytymistilojen rakentamiseen asuinkerrokseen sekä valaistuksen parantamiseen ja helppokäyttöisten keittiökalusteiden hankkimiseen.

Korjausavustusten tulorajat 1.7.2018 alkaen:

Henkilöluku
1
2
3
4
Bruttotulot/kk (€)
        
2000
3400
4200
5000

 

Rintamavetaraani/leski
Henkilöluku
1
2
3
4
Bruttotulot/kk (€)
        
2600
4420
5460
6500


Varallisuuden määrä henkilöä kohti on 15.000 euroa / henkilö kahden ensimmäisen henkilön kohdalla. Kolmannen henkilön kohdalla varallisuuden määrä on 10.000 euroa / henkilö.

Avustusta haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA), joka tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Avustus voi olla suuruudeltaan enintään 50 prosenttia ja tietyissä tilanteissa enintään 70 prosenttia suunnitelluista kohtuullisista korjauskustannuksista.

Avustettavia toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen ARAn tekemää virallista päätöstä tai ARAn antamaa aloituslupaa.

Lisätietoja:

www.ara.fi/

sähköposti: korjausavustus.ara@ara.­fi

puh. 029 525 0818 ti–to klo 9–15 (heinäkuussa ti–ke)

Ympäristöministeriön tiedote

JAA