Havainnekuva Kuninkaansaareen suunnitelluista mökeistä. Kuva: Studio Puisto Arkkitehdit.

Vallisaaresta saariston luontomatkailukohde

Vallisaarta ja Kuninkaansaarta kehitetään Helsingin saariston luonto- ja kulttuurimatkailuun sekä virkistyskäyttöön. Saarten arvokkaat luonto- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet suojellaan. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee tarkistettua asemakaavaehdotusta tiistaina 17.3.2020.

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren kaavoituksessa on haettu kestävää tasapainoa rakentamisen ja luonnonsuojelun välillä. Erityistä huomiota on kiinnitetty Kuninkaansaaren pohjoisosan rakentamisalueen vaikutuksiin. Alue on saarta hallinnoivan Metsähallituksen kanssa sijoitettu paikkaan, jossa ei ole todettu suojeltavia luontotyyppejä tai poikkeuksellisen arvokkaita kohteita. Tarkistetussa asemakaavaehdotuksessa uusien majoitusrakennusten määrää alueella on vähennetty 41 mökistä 26 mökkiin.

Saarten arvokkaat alueet suojellaan

Suurin osa saarten alueesta tulee lailla suojatuksi luonnonsuojelualueeksi ja koko alue avataan tulevaisuudessa luontomatkailun käyttöön. Luonnonsuojelualue on määritelty arvokkaiden luontoalueiden suojaamiseksi.

Myös alueen rakennuskanta ja linnoitukset suojellaan. Saarilla on muinaismuistolain suojaamia arkeologisia kohteita, myös vedenalaisia. Saarten rakennuskanta on osin huonokuntoista, mutta kulttuurihistoriallisesti arvokasta.

Merellinen Helsinki laajenee palveluineen

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren rakentaminen tukee luontomatkailua ja tuo palveluja kävijöille. Saaret sijaitsevat 20 minuutin laivamatkan päässä Helsingin kauppatorilta, Suomenlinnan naapurissa. Saarille voi sijoittua luontomatkailua varten ravintola-, tapahtuma- ja majoituspalveluita tuottavia yrityksiä sekä niihin liittyviä työtiloja.

Vallisaareen rakennetaan parhaillaan vesihuoltoverkostoa. Kävijöille tämä tarkoittaa nykyisten kuivakäymälöiden rinnalle vesivessoja ja yrittäjille parempia puitteita muun muassa kahvila- ja ravintolatoiminnalle. Vallisaareen avautuu myös tulevana kesänä ensimmäistä kertaa kansainvälinen nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaali.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee tarkistettua asemakaavaehdotusta tiistaina 17.3.2020, Lautakunnasta asia etenee kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi. 

Kaupunkiympäristölautakunnan kokousaineisto