Marjaniemen uimaranta kesällä 2022.

Tihennetty näytteenotto sekä uudet mittalaitteet avuksi Marjaniemen uimarannan vedenlaadun tutkimiseen

Helsingin kaupunki on kesällä 2022 ottanut käyttöön lisää tapoja selvittää syitä Marjaniemen uimarannan heikkoon vedenlaatuun. Vedessä on ajoittain todettu korkeita pitoisuuksia ulosteperäisiä bakteereita, minkä vuoksi uimista on vältettävä Marjaniemen uimarannalla edellisvuoden tavoin myös uimakaudella 2022.

Bakteerien alkuperää selvitetään tihennetyllä näytteenotolla sekä alueelle asennettavilla uusilla mittalaitteilla. Marjaniemenrannan läheisyyteen asennettiin jatkuvatoiminen vedenlaatumittari, joka havaitsee muutokset veden hygieenisessä laadussa, happipitoisuudessa, suolapitoisuudessa, lämpötilassa ja sameudessa. Tämän lisäksi mitataan humuksen määrää, joka ilmaisee maalta tulevan valuman vaikutusta rannan ympäristössä. Mittari kerää tietoa veden laadusta puolen tunnin välein.

Lisäksi Mustapurolle on asennettu vedenpinnankorkeusmittari, jonka avulla voidaan arvioida uimarannan läheisyyteen laskevan puron virtaamaa ja puron vaikutuksia uimaveden laatuun.

Jatkuvatoimisten mittausten tavoitteena on saada lisää tietoa alueen vedenlaadusta ja mahdollisista vedenlaatua heikentävistä tekijöistä.  Tutkimusten tuloksista tullaan tiedottamaan mittausten päätyttyä sekä tarvittaessa myös mittausten aikana.

 

Lisätietoja:

  • Sähköposti: uimavesilaatuvalvonta(at)hel.fi
  • Puhelin: Vaihde/uimarantavedet, p. 09 310 2611

 

Kuva: Emil Nyman