Laajasalon uimaranta kesällä 2019.

Uimaveden laatu hyvä, vesi ajankohtaan nähden viileää

Tällä viikolla uimavesinäytteet otettiin itäisen Helsingin uimarannoilta. Veden laatu oli hyvä kaikilla idän uimarannoilla.

Veden laatu oli nyt hyvä myös Vantaanjoen uimarannoilla Tapaninvainiossa ja Pakilassa. Näiltä rannoilta haettiin viime viikon lopussa uusintanäytteet kohonneiden bakteeripitoisuuksien vuoksi. Tulokset valmistuivat alkuviikosta ja veden laatu osoittautui hyväksi. Kohonneet bakteeripitoisuudet johtuivat todennäköisesti runsaista sateista, jotka huuhtoivat epäpuhtauksia maalta uimaveteen. Viimeisimmät tutkimustulokset ovat aina näkyvillä rantojen ilmoitustauluilla.

Uimarannoilla veden lämpötila on laskenut tuulisten ja viileiden säiden vaikutuksesta, ja uimavesi on varsin viileää vuodenaikaan nähden. Tällä viikolla veden lämpötila vaihteli tutkituilla rannoilla pääosin 13–18 asteen välillä.

Sinilevätilanne on rauhallinen Helsingin uimarannoilla, jopa poikkeuksellisen rauhallinen vuodenaikaan nähden. Tällä viikolla sinilevää ei havaittu näytteenoton yhteydessä millään rannalla, ja uinninvalvojat olivat havainneet vain muutamilla rannoilla pieniä määriä sinilevää.

Merialueella sinilevän määrä on lisääntynyt hieman

Vesinäytteitä otettiin tällä viikolla Helsingin edustalta enimmäkseen ulompaa mereltä, mutta myös lahtialueilta. Meriveden pintalämpötila kaupungin edustalla on nyt noin 14–17 astetta. Lämpötilat ovat vuodenaikaan nähden keskimääräistä alhaisempia.

Sinilevien määrä Helsingin merialueilla on lisääntynyt hieman viime viikosta. Ulkosaaristosta otetuissa näytteissä havaittiin viime viikkoja runsaammin Aphanizomenon- ja Dolichospermum-sukujen rihmamaista sinilevää. Näistä Dolichospermum-suvun levät voivat muodostaa myrkyllisiä kukintoja. Lahtialueilta otetuissa näytteissä sinilevien määrä oli vähäinen.

Sinilevät ovat tavallisesti runsaimmillaan heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Tuulisesta säästä johtuen sinilevät ovat kuitenkin nyt sekoittuneena syvemmälle vesipatsaaseen, eikä laajoja pintaesiintymiä ole päässyt muodostumaan.

Sinilevien runsastumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa veden korkea ravinnepitoisuus, lisääntynyt valon määrä sekä kohonnut lämpötila. Tyynellä säällä vedessä olevat sinilevät voivat nousta pintaan ja muodostaa nopeastikin näkyviä leväkukintoja.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä 

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla. 

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta. 

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata seuraavista lähteistä. 

Kuva: Sini Vuorijoki