Laajasalon uimaranta. Kuva: Janne Koivisto

Uimavesi hyvälaatuista ja lämmintä, sinilevää vaihtelevasti

Tällä viikolla vesinäytteet otettiin Hietarannan, Lauttasaaren, Munkkiniemen, Seurasaaren ja Veijarivuoren uimarannoilta. Kaikki tutkitut näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä. Uimaveden lämpötila on noussut viime viikosta ja vaihteli 22-25 asteen välillä.

Näytteenoton yhteydessä havaittiin sinileviä Munkkiniemen ja Seurasaaren uimarannoilla, muilla rannoilla sinileviä ei havaittu vesinäytteenoton yhteydessä. Sinilevien määrä ja esiintyvyys voi kuitenkin vaihdella suuresti riippuen vallitsevista tuulista ja lämpötilasta sekä rannan suojaisuudesta.

Sinilevien runsastumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa veden korkea ravinnepitoisuus, lisääntynyt valon määrä sekä veden kohonnut lämpötila. Tyyni sää nostaa vedessä olevat sinileväsolut pintakerrokseen, jolloin muodostuu leväkukinta.

Vähäinen sinilevämäärä, joka ei ole silmämääräisesti havaittavissa, ei estä uimista. Jos vedessä näkyy runsaasti sinilevää, on suositeltavaa välttää uimista tai käydä suihkussa heti uimisen jälkeen. Sinileväpitoista vettä ei tule niellä, käyttää talous-, kastelu- eikä löylyvetenä. Lisäksi on hyvä varmistaa, etteivät lemmikkieläimet pääse juomaan sinileväpitoista vettä.

Meriveden pintalämpötilat yhä nousseet

Meriveden pintalämpötila on kohonnut viime viikosta, ja on Helsingin edustalla kauttaaltaan yli 20 asteista. Sinilevien määrä Helsingin edustalla on vaihtelevaa. Läntisillä ulommilla merialueilla havaittiin runsaasti sinilevää, mutta lähempänä rantaa sinilevien määrä oli hieman vähäisempi. Helsingin itäisellä merialueella sinilevien määrä vaikuttaa puolestaan taittuneen hieman laskuun viime viikosta, mutta sinileviä on yhä kohtalaisesti.

Helsingin edustan merialueilla havaittiin runsaasti sinilevää, mutta Töölönlahdella ja Vanhankaupunginselällä sinilevien määrä oli vähäisempi. Lahdilla valtalajistona oli viherleviä, piileviä ja tarttumaleviä. Pienisoluisten levien runsas lukumäärä saattaa näkyä sameana vetenä ja heikentyneenä näkösyvyytenä, mutta kyseisitä lajeista ei ole muuten haittaa.

Sinilevälajistosta kaikilla havaintopaikoilla runsaimpia olivat Aphanizomenon ja Dolichospermum –sukujen sinilevät. Lisäksi vedessä oli vähäisiä määriä Nodularia –suvun sinilevää, joka tuottaa maksalle myrkyllisiä yhdisteitä.

Helppo keino määrittää onko vedessä olevat hiput sinilevää, on ottaa vettä läpinäkyvään lasiin. Jos veden pinnalle nousee vihreitä hippuja noin tunnin kuluessa, on vedessä todennäköisesti sinilevää. Veden pintaa voi kokeilla myös kepillä. Mikäli keppiin tarttuu jotain, on kyseessä todennäköisimmin joko siitepölyä tai jotain muuta levää.

Mihin Helsingin ja Turun kaupunkien tulisi satsata vesien ja Itämeren suojelussa tulevina vuosina?

Helsinki ja Turku valmistelevat kolmatta yhteistä Itämeri-toimenpideohjelmaa vuosille 2019–2023. Nykyisen ohjelman viittä päämäärää tarkennetaan, ja kymmeniä uusia toimenpiteitä on valmisteilla. Uusia toimenpiteitä on suunnitteilla muun muassa liikenteen ja rakentamisen typpipäästöihin, teollisuuden riskienhallintaan, hiilineutraaliin vesiliikenteeseen sekä eroosion vähentämiseen.

Vaikuta Itämeren suojeluun ja kerro kantasi suunniteltuihin päämääriin ja toimenpideteemoihin verkkokyselyssä. Kysely on auki 19.8.2018 asti: https://www.webropolsurveys.com/S/5A497C30409444CE.par

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

www.hel.fi/uimavesi

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta

https://ulkoliikunta.fi/

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata Helsingin kaupungin tekemien veden laadun mittausten tuloksia tarkastelemalla seuraavista lähteistä:

-                           www.hel.fi/merivesi (meriveden laatu)

-                           meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko)

JAA