Porvariskuninkaanpuisto. Kuva: Lotta Kivikoski.

Sinilevää uimarannoilla enää vähäisiä määriä

Tällä viikolla otettiin uimavesinäytteet kolmeltatoista itäisen Helsingin uimarannalta. Viime viikonlopun ja alkuviikon sateiden huuhtoutumasta johtuen muutaman rannalla (Iso Kallahti, Rastila ja Tuorinniemi) bakteeripitoisuudet olivat koholla. Näiltä rannoilta on otettu uusintanäytteet, joiden tulokset valmistuvat ensi viikolla. Muiden uimarantojen näytteet olivat mikrobiologiselta laadultaan hyviä. Viimeisimmät tutkimustulokset ovat näkyvillä rantojen ilmoitustauluilla.

Uimaveden lämpötila vaihteli tutkituilla rannoilla noin 17–19 asteen välillä.

Sinilevää havaittiin näytteenottohetkellä seitsemällä rannalla, mutta kaikissa tapauksissa sinilevän määrä oli vähäinen.

Vähäinen sinilevämäärä, joka ei ole silmin havaittavissa, ei estä uimista. Jos vedessä näkyy runsaasti sinilevää, on suositeltavaa, erityisesti lasten, välttää uimista tai käydä suihkussa heti uimisen jälkeen. Sinileväpitoista vettä ei tule niellä, eikä käyttää talous-, kastelu- tai löylyvetenä. Lisäksi on hyvä varmistaa, etteivät lemmikkieläimet pääse juomaan sinileväpitoista vettä.

Virallinen uimakausi päättyy 31.8., ja ensi viikolla otetaan tämän uimakauden viimeiset näytteet.

Merivesi jäähtyy, sinilevät yhä harvemmassa

Meriveden pintalämpötila on viilentynyt viime viikosta ja on nyt noin 15–17 astetta Helsingin merialueilla.

Lyhenevä päivän pituus ja viilenevät vedet ovat taittaneet sinilevien kukintahuipun laskuun, ja vesi on kirkkaampaa kuin kukintojen aikaan. Kesällä runsaina esiintyneitä Aphanizomenon-, Dolichospermum- ja Nodularia-sukujen sinileviä havaittiin enää vain vähäisiä määriä vesinäytteissä.

Tuulinen ja sateinen sää ovat estäneet pintakukintojen muodostumista ja levät ovat enimmäkseen sekoittuneena vesipatsaassa. Navakka tuuli on voinut painaa joillekin rannoille enemmän leviä, ja levätilanne vaihteleekin aluekohtaisesti.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

www.hel.fi/uimavesi 

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta https://ulkoliikunta.fi/

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata seuraavista lähteistä:

www.hel.fi/merivesi (meriveden laatu)
meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko)


JAA