Pikkukosken uimaranta. Kuva: Lotta Kivikoski.

Uimista suositellaan välttämään Marjaniemen, Pikkukosken, Pakilan ja Tapaninvainion uimarannoilla

Helsingin ympäristöpalvelut suosittelee välttämään uimista Marjaniemen, Pikkukosken, Pakilan ja Tapaninvainion uimarannoilla. Uimisen välttämissuositus on voimassa kesän 2021 ajan.

Rannoilta aiempina vuosina otetuissa uimavesinäytteissä on ajoittain havaittu kohonneita suolistoperäisten bakteerien pitoisuuksia. Pikkukosken, Pakilan ja Tapaninvainion vedenlaatu huononee muun muassa rankkasateiden yhteydessä, kun sadevedet huuhtovat maanpinnan mikrobeja veteen. Marjaniemen uimarannalla havaittujen suolistoperäisten bakteerien lähde on epäselvä. Helsingin ympäristöpalvelut seuraa tehostetusti kyseisten rantojen vedenlaatua kesän aikana ja tuloksista tiedotetaan syksyllä 2021.

Uimarantojen vedenlaatua seurataan säännöllisesti

Helsingissä on 25 yleistä uimarantaa, joista neljällä suositellaan uimisen välttämistä. Suurimmilla uimarannoilla on Helsingin liikuntapalveluiden järjestämä rantavalvonta.

Uimarannoilta otetaan säännöllisesti vesinäytteitä ajalla 1.6.−31.8.2021 ja veden hygieenistä laatua seurataan määrittämällä vesinäytteistä ulosteperäisiä bakteereita. Lisäksi rannoilla seurataan veden lämpötilaa sekä sinilevien määrää. Helsingin rannoista 12 on suuria yleisiä uimarantoja, joilla on yhtenevät vaatimukset ja seurantakäytännöt EU-alueen muiden suurten yleisten rantojen kanssa.

Helsingin ympäristöpalvelut tekee kesän aikana uimarannoille tarkastuksia. Tarkastuksilla seurataan uimareiden terveyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten uimarantojen tilojen puhtautta, jätehuollon toimivuutta ja ilmoitustauluilla annettavia tietoja.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta ja veden lämpötilasta

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla www.hel.fi/uimavesi.

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta https://ulkoliikunta.fi/.

Kuva: Lotta Kivikoski.