Pikkukosken uimaranta kesäkuussa 2020.

Sinilevätilanne rauhallinen Helsingin uimarannoilla

Tällä viikolla uimavesinäytteet otettiin Vantaanjoen uimarannoilta (Pakila, Pikkukoski, Tapaninvainio) sekä läntisen Helsingin uimarannoilta. Vantaanjoen uimarantojen veden mikrobiologinen laatu oli heikentynyt vedessä havaittujen bakteerien vuoksi, ja rannoilta haettiin uusintanäytteet. 

Vantaanjoen uusintanäytteissä todettiin vielä kohonneita suolistoperäisten enterokokkien pitoisuuksia, mutta määrät olivat kuitenkin laskeneet alkuviikosta. Rannoilta haetaan toiset uusintanäytteet, joiden tulokset valmistuvat ensi viikon aikana. Veden laadun heikentyminen on voinut johtua viime viikon runsaista sateista, jotka ovat huuhtoneet epäpuhtauksia maan pinnalta uimaveteen.  

Uimaveden lämpötila läntisillä uimarannoilla vaihteli pääosin 18–20 asteen välillä, kun taas Vantaanjoen rannoilla veden lämpötila oli noin 15 asteista. Sinilevää ei havaittu tutkituilla rannoilla näytteenoton yhteydessä, mutta ulkoliikunta -palvelun mukaan muutamilla uimarannoilla on tällä viikolla ollut vähäisiä määriä sinilevää. Munkkiniemessä sinilevää havaittiin jo kohtalaisia määriä. Sinilevien määrä ja esiintyvyys voi kuitenkin vaihdella suuresti riippuen vallitsevista tuulista ja lämpötilasta sekä rannan suojaisuudesta.  

Sinilevät runsastuneet hieman merialueilla

Vesinäytteitä otettiin tällä viikolla sekä ulompaa Helsingin edustalta että merenlahdista. Meriveden pintalämpötila on nyt noin 15–18 astetta.

Sinilevien määrä Helsingin merialueilla on lisääntynyt hieman viime viikosta. Runsastuminen näkyy sekä Suomenlahdelta otetuissa satelliittikuvissa että mereltä otetuissa kasviplanktonnäytteissä.  

Näytteissä havaittiin sekä Aphanizomenon- että Dolichospermum-suvun rihmamaisia sinileviä, joista Dolichospermum-suvun levät voivat muodostaa myrkyllisiä kukintoja. Sinilevien määrä kokonaisuudessaan oli kuitenkin näytteissä melko vähäinen. Sinilevät ovat tavallisesti runsaimmillaan heinäkuun lopulla ja elokuun alkupuolella.

Sinilevätilanne riippuu suuresti sääoloista ja voi muuttua nopeastikin. Tyynellä ja lämpimällä säällä sinilevät nousevat pintaan ja voivat muodostaa laajoja kukintoja. Tuulinen sää puolestaan ehkäisee pintakukintojen muodostumista ja pitää sinilevät sekoittuneena syvemmälle vesipatsaaseen. 

Runsastuva sinilevä näkyy vedessä aluksi vihreinä tai kellertävinä tikkuina tai hippusina. Yksinkertainen sinilevätesti on ottaa leväistä vettä lasiin ja antaa sen seistä. Jos vedessä on sinilevää, se nousee pintaan noin tunnin kuluessa. Levämassaa voi myös nostaa kepillä, ja jos se hajoaa veteen eikä tartu keppiin, voi kyseessä olla sinilevä.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla. 

http://www.hel.fi/uimavesi

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta.

https://ulkoliikunta.fi/

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata seuraavista lähteistä.   

http://www.hel.fi/merivesi (meriveden laatu)

meri.hel.fi
(veden lämpötila, merisää ja aallokko) 

Uimaveden lämpötilat Helsingissä https://uiras.fvh.io/