Veijarivuorenranta. Kuva: Miina Pohjolainen.

Uimaveden laatu pääosin hyvä, sinilevien määrä vähentynyt

Tällä viikolla otettiin uimavesinäytteet Vantaanjoen uimarannoilta (Pakila, Pikkukoski, Tapaninvainio), Veijarivuoren rannalta, sekä saarista Uunisaaren, Pihlajasaaren ja Suomenlinnan uimarannoilta. Pakilan ja Tapaninvainion uimarantojen veden mikrobiologinen laatu oli heikentynyt vedessä havaittujen bakteerien vuoksi, ja molemmista otettiin uusintanäyte.

Tapaninvainion uusintanäyte oli hyvälaatuinen, mutta Pakilan uimarannan uusintanäyte oli laadultaan huono. Pakilan uimarannalta otettiin toinen uusintanäyte, jonka tulokset valmistuvat ensi viikon alussa. Muiden uimarantojen näytteet olivat mikrobiologiselta laadultaan hyviä.

Uimaveden lämpötila vaihteli tutkituilla rannoilla 18–19 asteen välillä. Sinilevää havaittiin näytteenottohetkellä vähäisiä määriä Pihlajasaaren, Uunisaaren sekä Suomenlinnan uimarannoilla.

Vähäinen sinilevämäärä, joka ei ole silmin havaittavissa, ei estä uimista. Jos vedessä näkyy runsaasti sinilevää, on suositeltavaa välttää uimista ja käydä suihkussa heti uimisen jälkeen. Etenkin lasten tulee välttää uimista, jos vedessä on sinilevää. Sinileväpitoista vettä ei tule niellä eikä käyttää talous-, kastelu- tai löylyvetenä. Lisäksi on hyvä varmistaa, etteivät lemmikkieläimet pääse juomaan sinileväpitoista vettä.

Sinilevien määrä vähentynyt Helsingin merialueilla

Ympäristöpalvelut otti tällä viikolla vesinäytteitä Helsingin lahtialueilta. Vesinäytteissä havaittiin vähemmän sinileviä kuin edellisinä viikkoina. Useissa näytteissä esiintyi kuitenkin vielä pintakukintoja muodostavia Dolichospermum-, Aphanizomenon- ja Nodularia-suvun sinileviä. Näistä Dolichospermum-suvun levät saattavat muodostaa myrkyllisiä kukintoja ja Nodularia-suvun sinilevät tuottavat maksalle haitallista nodulariinia.

Vallitsevina leväryhminä ovat tällä hetkellä yksisoluiset pienet levät, kuten viher- ja nielulevät. Myös sinilevistä runsaimpana esiintyy pienisoluista lajistoa, joka ei muodosta pintakukintoja. Pienisoluisten levien runsaus saattaa näkyä sameana vetenä ja heikentyneenä näkösyvyytenä, mutta kyseisistä lajeista ei ole vaaraa ihmiselle.

Meriveden pintalämpötila Helsingin merialueilla on hieman laskenut viime viikosta ja on noin 17-asteista. Tämän viikon navakampien tuulten aikaan merkitsevä aallonkorkeus Suomenlinnan edustalla oli 0,7 metriä ja suurin yksittäinen aalto 1,4 metriä. Ulommilla merialueilla korkein yksittäinen aalto ylsi jopa 2,8 metriin kovimpien tuulten aikaan.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

www.hel.fi/uimavesi 

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta https://ulkoliikunta.fi/

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata seuraavista lähteistä:

www.hel.fi/merivesi (meriveden laatu)
meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko)JAA