Pakilan uimaranta.

Uimavesien hygieeninen laatu hyvä

Uimavesinäytteet haettiin tällä viikolla Tapaninvainiosta, Pakilasta ja Veijarivuoresta. Kaikki tutkitut näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä. Uimaveden lämpötila on pysytellyt viime viikon kaltaisena, ja mitatut lämpötilat vaihtelivat 16–20 asteen välillä. Sinilevätilanne uimarannoilla on pysynyt rauhallisena, eikä sinilevää havaittu näytteenoton yhteydessä millään tutkitulla rannalla.

Uimavesinäytteet haettiin tällä viikolla Tapaninvainiosta, Pakilasta ja Veijarivuoresta. Kaikki tutkitut näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä. Uimaveden lämpötila on pysytellyt viime viikon kaltaisena, ja mitatut lämpötilat vaihtelivat 16–20 asteen välillä. Sinilevätilanne uimarannoilla on pysynyt rauhallisena, eikä sinilevää havaittu näytteenoton yhteydessä millään tutkitulla rannalla. 

Helsingin ympäristöpalvelut valvoo yleisten uimarantojen veden laatua uimakauden 15.6.–31.8. ajan. Uimavesinäytteistä määritetään ulosteperäisten bakteerien määriä. Helsingissä on 25 yleistä uimarantaa, joista 12 on suuria yleisiä uimarantoja ja 13 pieniä yleisiä uimarantoja. Uimarannoista kolme sijaitsee Vantaanjoen rannalla ja muut merenrannoilla. 

Merivesi viileää, sinileviä vähän 

Viime viikonlopun helteet lämmittivät merivettä, mutta merivesi on edelleen hieman tavanomaista viileämpää. Lämpimimmillään merivesi on suojaisissa lahdissa, joissa lämpötila on noin 20 astetta. Avoimemmilla vesialueilla, esimerkiksi Kruunuvuorenselällä jäädään vain 16 asteeseen. 

Merialueen levätilanne on pysynyt maltillisena, sillä viileä merivesi on hillinnyt levien kasvua. Suuria tai laajoja leväkukintoja ei ole havaittu. Viime -ja toissavuoteen verrattuna sinilevätilanne on hyvä. Sinilevää on vesipatsaaseen sekoittuneena lähes kaikilla tarkkailuasemilla, mutta määrät ovat vähäisiä. Eniten sinileviä havaittiin ulkomerellä. 

Havaituista sinilevistä suurin osa kuuluu viime viikkojen tapaan Aphanizomenon- ja Dolichospermum-sukuihin. Dolichospermum -suvun sinilevät ovat potentiaalisesti toksisia eli ne voivat muodostaa myrkyllisiä kukintoja. Sinilevät lisääntyvät jakautumalla ja lisääntyminen on otollisissa olosuhteissa nopeaa. Lisäksi sinilevät keijuvat vesipatsaassa, mistä syystä ne ovat alttiita tuulille ja virtauksille. Siksi levätilanne voi muuttua jopa tunneissa ja jokaisen uimaan tai veteen haluavan kannattaakin tehdä oma silmämääräinen havainnointi ennen uimista. Selvästi leväiseen veteen ei kannata mennä, eikä veteen tule päästää lemmikkejäkään. 

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä 

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.  

http://www.hel.fi/uimavesi 

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta.  

https://ulkoliikunta.fi/ 

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata seuraavista lähteistä:  

http://www.hel.fi/merivesi (meriveden laatu)

meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko)

Uimaveden lämpötilat Helsingissä:  https://uiras.fvh.io/

Kuva: Lotta Kivikoski.