Planktonin näytteenottoa Helsingin edustan merialueelta. Kuva: Elias Haro.

Uimarantojen vedenlaatu hyvä, sinilevää ei havaittu

Kesän ensimmäiset uimavesinäytteet haettiin viime viikolla kaikilta Helsingin 25 yleiseltä uimarannalta. Uimaveden laatu oli hyvä kaikilla rannoilla. Uimavesinäytteiden tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla.

Uimarantojen veden lämpötilat näytteenoton yhteydessä olivat 11–18 asteen välillä. Uimavesi oli lämpimintä suojaisemmilla merenrannoilla sekä Vantaanjoessa. Sinilevää ei ollut vielä havaittavissa millään uimarannalla. Sinilevähavainnot ajoittuvat yleensä heinä-elokuulle, mutta jos sää on lämmin, havaintoja voidaan tehdä jo aiemminkin.

Uimakausi alkaa 15. kesäkuuta ja kestää elokuun loppuun saakka. Helsingin ympäristöpalvelut valvoo uimakauden ajan veden hygieenistä laatua. Lisäksi näytteenoton yhteydessä seurataan veden lämpötilaa ja aistinvaraista laatua, kuten muun muassa jätteiden, öljyn ja sinilevien esiintymistä.

Ympäristöpalveluiden tarkastajat aloittavat tarkastukset uimarannoille ensi viikolla. Tarkastuksilla tullaan kiinnittämään erityistä huomioita rantojen hygieniaan sekä asiakkaille annettaviin hygieniaohjeisiin. Tarkastukset jatkuvat kesäkuun loppuun saakka.

Merialueilla rauhallinen sinilevätilanne

Meriveden pintalämpötila on noussut hieman viime viikosta ja on Helsingin edustalla nyt noin 12–14 astetta. Suojaisammissa lahdissa veden lämpötila voi kuitenkin olla korkeampi.

Kasviplanktonnäytteitä otettiin tällä viikolla koko Helsingin edustalta. Ulommilla merialueilla Eutreptiella-suvun silmälevät, Aphanizomenon-suvun rihmamaiset sinilevät, sekä pienisoluiset sinileväkoloniat ovat runsastuneet viime viikosta. Kokonaisuudessaan sinilevien määrä on kuitenkin edelleen vähäinen.

Lahtialueilla pienet siimalliset flagellaatit ovat edelleen suurin ryhmä, eivätkä sinilevät ole runsastuneet. Suojaisemmilla alueilla veden pinnalla saattaa näkyä sinilevää muistuttavia kellertäviä siitepölyesiintymiä, jotka ovat kuitenkin harmittomia.

Tämänhetkinen sinilevätilanne on alkukesälle tyypillisesti rauhallinen. Sinilevien laajojen pintakukintojen muodostuminen vaatii lämpimiä ja tyyniä sääolosuhteita, ja ne ovat tavanomaisempia heinä-elokuussa.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla. http://www.hel.fi/uimavesi

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta https://ulkoliikunta.fi/ Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata seuraavista lähteistä: http://www.hel.fi/merivesi (meriveden laatu) meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko) Uimaveden lämpötilat Helsingissä https://uiras.fvh.io/