Hietaranta. Kuva: Helsingin ympäristöpalvelut.

Uimavesien hygieeninen laatu hyvä, uimavesi edelleen lämmintä

Uimavesinäytteet otettiin tällä viikolla Hietarannan, Lauttasaaren, Munkkiniemen ja Seurasaaren uimarannoilta. Kaikki tutkitut näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä. Uimavesi oli näillä rannoilla edelleen lämmintä ja mitatut lämpötilat olivat noin 23 astetta.  

Näytteenoton yhteydessä ei tutkituilta uimarannoilta havaittu alkuviikosta sinileviä, mutta ulkoliikunta-palvelun mukaan useilla uimarannoilla on tälläkin viikolla havaittu vaihtelevia määriä sinilevää. Sinilevien määrä ja esiintyvyys voi vaihdella nopeasti riippuen vallitsevista tuulista ja lämpötilasta sekä rannan suojaisuudesta. Sinilevien runsastumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa veden korkea ravinnepitoisuus, lisääntynyt valon määrä sekä veden kohonnut lämpötila. Tyyni sää nostaa vedessä olevat sinileväsolut pintakerrokseen, jolloin muodostuu leväkukinta. 

Vähäinen sinilevämäärä, joka ei ole silmin havaittavissa, ei estä uimista. Jos vedessä näkyy runsaasti sinilevää, on suositeltavaa välttää uimista tai käydä suihkussa heti uimisen jälkeen. Sinileväpitoista vettä ei tule niellä, käyttää talous-, kastelu- eikä löylyvetenä. Lisäksi on hyvä varmistaa, etteivät lemmikkieläimet pääse juomaan sinileväpitoista vettä. 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tiedottanut tällä viikolla, että lämmin kesä on lisännyt Itämerellä Vibrio-sukuun kuuluvien bakteerien aiheuttamia tartuntoja ihmisillä. Kyseessä ei ole kuitenkaan ole kolera, vaan tartunnat ovat olleet tavallisimmin haavaumien kautta saatuja ihoinfektioita. Bakteeri voi myös aiheuttaa uimareille ulkokorvan tulehduksia sekä nieltynä lieväoireisen vatsataudin.  

THL:n mukaan vibrioiden aiheuttamat merivesivälitteiset infektiot voivat olla vaaraksi erityisesti niille henkilöille, joilla kehon puolustuskyky on alentunut sairauden tai pitkäaikaisen lääkityksen vuoksi. Näiden henkilöiden, joilla on ihorikkoja tai muita haavaumia, tulisikin varoa Itämeressä uimista. Perusterveille uimaveden vibrioita ei pidetä terveysuhkana. 

Lisätietoa asiasta:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit/-/lammin-kesa-lisannyt-vibriotartuntoja-kyse-ei-kuitenkaan-ole-kolerasta

https://thl.fi/fi/-/lampimat-saat-lisaavat-riskia-saada-infektio-uimarannalta 

Sinilevätilanne pysynyt ennallaan, avomerellä veden lämpötila hieman laskenut 

Tällä viikolla merivesinäytteet haettiin Töölönlahdelta. Vedessä esiintyi runsaasti piileviä, nieluleviä sekä muuta pienisoluista lajistoa, jotka voivat saada veden näyttämään samealta. Mahdollisesti myrkkyjä tuottavia sinileviä ei havaittu juuri lainkaan. 

Helsingin edustalla sinilevätilanne ei ole viikon aikana merkittävästi muuttunut; leviä esiintyy vähän tai kohtalaisesti etenkin saarten edustoilla. Lahtialueilta ainakin Seurasaarenselällä havaittiin kohtalaisesti veteen sekoittunutta sinilevää. 

Meriveden pintalämpötila on avomerellä hieman laskenut ja on nyt noin 20 astetta. Rannikon lähellä veden lämpötila ei ole merkittävästi muuttunut.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

www.hel.fi/uimavesi

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta

https://ulkoliikunta.fi/

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata Helsingin kaupungin tekemien veden laadun mittausten tuloksia tarkastelemalla seuraavista lähteistä:

www.hel.fi/merivesi (meriveden laatu)

meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko)JAA