Merenrantaa. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Eero Haapanen.

Uimakausi alkamassa, merialueella ei havaittu sinilevää

Virallinen uimakausi alkaa ensi viikolla 15. kesäkuuta ja kestää elokuun loppuun saakka. Helsingin ympäristöpalvelut valvoo uimakauden ajan veden hygieenistä laatua. Uimavedestä määritetään ulosteperäisiä bakteereita. Lisäksi näytteenoton yhteydessä seurataan veden lämpötilaa ja aistinvaraista laatua, kuten muun muassa jätteiden, öljyn ja sinilevien esiintymistä.

Kesän ensimmäiset uimavesinäytteet on otettu tämän viikon lopussa Helsingin läntisiltä yleisiltä uimarannoilta sekä jokivarren rannoilta, ja tulokset valmistuvat ensi viikon alussa.
 
Helsingissä on 25 yleistä uimarantaa, joista 12 on suuria yleisiä uimarantoja ja 13 pieniä yleisiä uimarantoja. Yleisiltä uimarannoilta otetaan vesinäytteitä viisi kertaa kesässä, pieniltä uimarannoilta neljä kertaa. Uimarannoista kolme sijaitsee Vantaanjoen rannalla ja muut merenrannoilla.

Merialueilla ei havaittu sinileviä

Helsingin edustan merialueilta otetaan säännöllisesti vesinäytteitä veden laadun selvittämiseksi. Näytteistä määritetään myös kasviplanktonlajistoa ja tarkastellaan sinilevien määrää.
 
Merivesi oli huhtikuussa paikoittain keskimääräistä lämpimämpää, mutta palasi välisaaristossa tavanomaiselle tasolle toukokuussa. Huhtikuussa esiintyvä jokavuotinen pii- ja panssarisiimalevien muodostama kevätkukinta oli hieman tavanomaista voimakkaampi ja kesällä esiintyville sinileväkukinnoille jäljelle jäävät ravinnevarannot pintavedessä ovat tänä vuonna viimevuotista pienemmät. 

Tänä kesänä paikallisten sinileväkukintojen muodostumisen riski on viimevuotista hieman pienempi. Pääkaupunkiseudun ulko- ja välisaariston alueet ovat kuitenkin herkkiä avomeren tilanteen muutoksille, ja mikäli avomerelle muodostuu kukintoja, voivat pintalautat kulkeutua saaristoalueille. 

Itämeressä myrkytöntä Aphanizomenon-sinilevää on havaittu kesäkuun alun vesinäytteissä vain vähäisiä määriä. Keväisin siitepöly saattaa muodostaa rantaviivan tuntumaan kellertäviä lauttoja, jotka voivat muistuttaa ulkonäöltään sinileväkukintaa. 

Pääkaupunkiseudun merialueen tila vaihtelee välttävästä tyydyttävään

Helsingin kaupunki tuottaa joka vuosi pääkaupunkiseudun merialueen ekologisen laatuluokituksen. Sisäsaaristo ja lahtialueet ovat pääosin välttävässä tilassa, mikä johtuu suurista levämääristä ja korkeista ravinnepitoisuuksista. Ulkosaariston alueet ovat tyydyttävässä kunnossa, pääosin matalampien ravinnepitoisuuksien ja suhteellisen hyväkuntoisen pohjaeliöstön vuoksi.

Ulkosaariston, Suvisaariston ja Villingin ympäristön tila on kohentunut vuodesta 2005. Kruunuvuorenselän ja Seurasaarenselän tila on pysynyt viimeisen 15 vuoden aikana samankaltaisena, kun taas Sipoon selän alueen tila on hieman heikentynyt.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

www.hel.fi/uimavesi 

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta https://ulkoliikunta.fi/

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata seuraavista lähteistä:

www.hel.fi/merivesi (meriveden laatu)
meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko)