Pihlajasaari. Kuva: Lotta Kivikoski.

Uimaveden laatu hyvä, tuulet viilentäneet merivettä

Uimavesinäytteet otettiin tällä viikolla itäisen Helsingin pieniltä uimarannoilta sekä saarien uimarannoilta. Sinilevää ei havaittu tällä viikolla millään uimarannalla. Veden lämpötila vaihteli tutkituilla rannoilla pääosin 13–19 asteen välillä.

Lämpimintä vettä oli Kivinokan uimarannalla ja kylmintä Suomenlinnassa, Uunisaaressa ja Pihlajasaaressa. Porvariskuninkaanpuiston rannalla mitattiin uusintanäytteenoton yhteydessä keskiviikkona veden lämpötilaksi 8,6 astetta.

Kivinokan ja Porvariskuninkaanpuiston näytteiden hygieeninen laatu oli heikentynyt vedessä havaittujen Escherichia coli -bakteerien vuoksi. Muiden rantojen tutkitut näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä. Sekä Kivinokan että Porvariskuninkaanpuiston rannoilta haettiin uusintanäytteet, joiden hygieeninen laatu oli hyvä. Viimeisimmät tutkimustulokset ovat näkyvillä rantojen ilmoitustauluilla.

Uimakausi alkaa 15. kesäkuuta ja kestää elokuun loppuun saakka. Helsingin ympäristöpalvelut valvoo uimakauden ajan rantojen hygieniaa sekä veden laatua. Lisäksi näytteenoton yhteydessä seurataan veden lämpötilaa ja aistinvaraista laatua, kuten muun muassa jätteiden, öljyn ja sinilevien esiintymistä.

Helsingin edustan merivesi viilentynyt, sinilevien määrä pysynyt vähäisenä

Merivesi Helsingin edustalla on viilentynyt viime viikosta ja on rannikon läheisyydessä noin 10-asteista. Ulommilla merialueilla veden lämpötila on pysynyt 14–15-asteisena.

Rannikolla merivesi on viilentynyt tuulten ja niiden aiheuttaman kumpuamisen seurauksena. Tuulet ovat puhaltaneet lämmintä pintavettä poispäin rannikolta, jolloin tilalle on noussut kylmää ja ravinteikasta vettä syvemmältä. Helsingin edustalla kumpuaminen edellyttää parin vuorokauden voimakkaita, rannikon suuntaisesti puhaltavia lännen puoleisia tuulia. Kesällä kumpuaminen saattaa viilentää vedet hyvinkin nopeasti. Esimerkiksi uimarannoilla vesi voi viilentyä jopa yli kymmenen astetta parissa päivässä.

Helsingin merialueilla vallitsee keskikesälle tyypillinen levälajisto, mutta kylmän meriveden takia sinilevien määrät ovat pysyneet alhaisina. Pohjalta kummunnut ravinteikas vesi saattaa aiheuttaa leväkukintojen muodostumista lämpötilojen taas noustessa.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

www.hel.fi/uimavesi 

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta https://ulkoliikunta.fi/

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata seuraavista lähteistä:

www.hel.fi/merivesi (meriveden laatu)
meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko)