Pukukoppeja Pihlajasaaren uimarannalla. Kuva: Lotta Kivikoski.

Uimakausi alkaa ja veden hygieenistä laatua seurataan

Virallinen uimakausi alkaa 15. kesäkuuta ja kestää elokuun loppuun saakka. Helsingissä on 25 yleistä uimarantaa, joista 12 on suuria yleisiä uimarantoja ja 13 pieniä yleisiä uimarantoja. Yleisiltä uimarannoilta otetaan vesinäytteitä viisi kertaa kesässä, pieniltä uimarannoilta neljä kertaa. Uimarannoista kolme sijaitsee Vantaanjoen rannalla ja muut merenrannoilla.

Veden hygieenistä laatua seurataan uimakaudella määrittämällä vesinäytteistä ulosteperäisiä bakteereita. Lisäksi rannoilla seurataan veden lämpötilaa sekä sinilevien määrää. Kesän ensimmäiset vesinäytteet otettiin 1.–5. kesäkuuta kaikilta Helsingin yleisiltä uimarannoilta, ja niiden tulokset valmistuvat ensi viikon aikana. Uimavesinäytteiden viimeisimmät testausselosteet ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla.

Uimarannoilla kiinnitetään erityistä huomiota hygieniaan

Rantojen ylläpitäjä Helsingin kaupungin liikuntapalvelut ovat tehneet uimarannoilla erityistoimia koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Rannoille viedyssä uimarantaetiketissä ohjeistetaan koronavirustilanteeseen liittyvistä hygieniakäytännöistä ja käyttäytymisestä, joiden noudattamista siivoushenkilökunta ja rantapelastajat valvovat. Uimarantaetiketti löytyy kunkin rannan ilmoitustaululta. Lisäksi rantojen siivousta on tehostettu. Lisätietoja varautumisesta voi kysellä liikuntapalveluista puhelinnumerosta 09 310 1060 tai suoraan uimarannoilta.

Helsingin ympäristöpalvelut tekee uimakauden alussa kaikille uimarannoille tarkastukset, joissa tullaan kiinnittämään erityistä huomioita rantojen hygieniaan ja asiakkaille annettaviin hygieniaohjeisiin.

Alkuvuosi oli merialueella poikkeuksellisen lämmin

Helsingin edustan merialueilta otetaan säännöllisesti vesinäytteitä veden laadun selvittämiseksi. Näytteistä määritetään myös kasviplanktonlajistoa ja tarkastellaan sinilevien määrää.

Alkuvuosi oli merialueella poikkeuksellisen lämmin. Tammikuulta maaliskuulle merivesi oli noin 1–2 astetta tavanomaista lämpimämpää. Vasta toukokuun alussa meriveden pintalämpötila asettui tavanomaiselle tasolle. Pintalämpötila on tällä hetkellä noin 11–14 astetta.

Alkuvuosi oli lämmin ja sateinen. Vantaanjoen mukana Helsingin edustalle tuli runsaasti orgaanista ainesta, joka aiheutti paikoitellen pintaveden vaahtoutumista.

Sinilevien määrä on vähäinen

Vettä ruskeaksi tai punaiseksi värjäävä piilevien ja panssarisiimalevien muodostama kevätkukinta on jo ohi. Kesäkuun alun vesinäytteissä sinileviä on havaittu vain vähäisiä määriä. Runsaimpia ovat olleet pienet flagellaatit. Vedessä kelluva siitepöly saattaa muodostaa rannan tuntumaan sinilevää muistuttavia kellertäviä lauttoja.

Tänä kesänä paikallisten sinileväkukintojen muodostumisen riski on huomattava. Itämeren pääaltaan pohjoisosan ravinnetilanne muistuttaa vuotta 2018, jolloin sinilevälauttoja esiintyi runsaasti. Riskin toteutuminen riippuu kuitenkin kesän sääoloista. 

Pääkaupunkiseudun merialueen tila vaihtelee välttävästä tyydyttävään

Ekologisen laatuluokituksen mukaan pääkaupunkiseudun merialueen tila vaihtelee välttävästä tyydyttävään. Sipoon saariston tila on kohentunut yhden tilaluokan viime vuodesta, muiden alueiden tila on pysynyt samana. Huonoimmassa kunnossa ovat Laajalahti, Seurasaarenselkä, Vanhankaupunginlahti sekä Vartiokylänlahti. Nämä alueet ovat voimakkaan käyttöpaineen alla, vastaanottavat kuormitusta maalta ja niiden veden vaihtuvuus on suhteellisen heikko. Alueiden vesikasviyhteisöt voivat huonosti ja pohjaeläinyhteisöt ovat häiriintyneitä. 

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla. 

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta 

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata seuraavista lähteistä: 

Lisää aiheesta

Kuva: Lotta Kivikoski.