Suomenlinnan uimaranta. Kuvaaja: Anna Petäjäniemi

Virallinen uimakausi on alkanut

Virallinen uimakausi on alkanut 15.6. ja kestää elokuun loppuun saakka. Helsingin ympäristöpalvelut on aloittanut uimarannoille kohdistuvat tarkastukset ja veden hygieenistä laatua seurataan uimakauden aikana määrittämällä vesinäytteistä ulosteperäisiä bakteereita.

Viime viikon lopulla haettujen Helsingin itäisten uimarantojen vesinäytteiden tulokset olivat hyviä lukuun ottamatta Tuorinniemen uimarantaa, jossa veden laatu oli huono ulosteperäisten bakteerien ylityksen vuoksi. Tuorinniemestä haettiin uusintanäyte 8.6.2018 ja sen tulos oli hyvä.

Sinileviä havaittiin vähäisiä määriä Mustasaaren, Pihlajasaaren, Suomenlinnan ja Uunisaaren rantavedessä näytteenoton yhteydessä, mutta rannikon uimarannoilla sinilevähavaintoja ei vielä ole tehty. Tuloksista tiedotetaan niiden valmistuttua uimarantojen ilmoitustaululla sekä Helsingin kaupungin internet-sivuilla.

Merivesi lämmennyt hieman, vähäisiä määriä sinileviä havaittu

Helsingin edustan meriveden lämpötila on noussut hieman viime viikosta, ja on nyt keskimäärin 11–14 asteista. Suojaisilla lahdilla pintavesi on lämpimämpää, jopa 18-asteista. Tuulet ovat sekoittaneet pintavettä, ja levät ovat sekoittuneet veteen.
Tuulten laantuessa ja lämpimän sään jatkuessa vielä vähälukuisena esiintyvät sinilevät saattavat nousta pintaan ja runsastua. Nyt onkin hyvä ajankohta nauttia virkistävästä pulahduksesta aaltoihin.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin verkkosivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

www.hel.fi/uimavesi

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta

https://ulkoliikunta.fi

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata Helsingin kaupungin tekemien veden laadun mittausten tuloksista:

https://www.hel.fi/merivesi (meriveden laatu)

http://meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko)