Näkymä Työpajankadulta.

Työpajankadun ajoradat suljetaan kaivutyön ajaksi 16.−18.10.2020 Kalasatamassa

Työpajankadun korjaustyöt vaikuttavat liikenteeseen 12.10.−1.11.2020. Työpajankadun ajoradat suljetaan 16.−18.10.2020 kaivutyön ajaksi Hermannin rantatien ja Vanhan talvitien väliseltä osuudelta.

Katkon ajan autoliikenne kiertää Verkkosaarenkadun ja Vanhan talvitien kautta. Jyrsintä- ja päällystystöiden aikana ajoratojen liikennettä ohjataan liikenteenohjaajien avulla. Poikkeusjärjestelyt eivät estä jalankulkua ja pyöräilyä Työpajankadulla.

Työssä jyrsitään ajoratojen päällystettä, asennetaan kaksi kaivoa kadulle ja tehdään näille liitos olemassa olevaan viemäriin sekä asfaltoidaan ajoratoja murskekorotuksen jälkeen. Ajoratoja rajaavia reunakiviä korjataan tarvittavilta osin.


Kuva: Virve Kuusi