Senaatintori kesällä 2018. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Marja Väänänen

Tuomiokirkon edusta muuttuu kesäkaudeksi taas kävelykaduksi – turistibusseille lisää pysäköintipaikkoja lähikaduille

Senaatintorin viihtyisyyttä ja jalankulun turvallisuutta parannetaan muuttamalla Hallituskatu Senaatintorin kohdalla kävelykaduksi ja lisäämällä turistibussien pysäköintipaikkoja torin ympäristössä. Lisäpaikoilla pyritään vähentämään turistibussien väärinpysäköintiä torialueella. Liikennejärjestelyt tulevat voimaan 1. huhtikuuta ja ovat voimassa lokakuun loppuun asti. 

Turistibussien uudet pysäköintipaikat tulevat Senaatintorin Aleksanterinkadun puoleiselle reunustalle. Henkilöautojen maksulliset pysäköintipaikat poistuvat matkailuliikenteen paikkojen alta.

Lisäksi matkailuliikenteelle merkitään lisäpaikkoja Unioninkadulle, Kirkkokadulle ja Rauhankadulle. Samalla Rauhankatu muutetaan yksisuuntaiseksi Unioninkadun ja Snellmaninkadun välillä niin, että sallittu ajosuunta on itään eli Unioninkadulta Snellmaninkadun suuntaan. 

Matkailuliikenteen pysäköintipaikkojen lisääminen on jatkoa kesäkaudella 2018 aloitetulle kokeilulle. Pysäköintijärjestelyiden muuttamista jokakesäisiksi pohditaan kokeilujaksojen jälkeen, kun niistä saadut kokemukset on saatu analysoitua.

Viime vuoden kokeiluista kaupunki sai positiivista palautetta erityisesti Hallituskadun muuttamisesta kävelykaduksi Senaatintorin kohdalla. Myös turistibussien pysäköintijärjestelyihin suhtauduttiin myönteisesti, vaikkakin Rauhankadun pysäköintipaikkojen koettiin olevan liian kaukana Senaatintorista lyhyitä vierailuja varten.

Matkailuliikenteen pysäköintiin liittyvää tietoa on koottu kaupungin verkkosivuille osoitteeseen hel.fi/pysakointi.

Lisää aiheesta:

Karttakuva liikennejärjestelyistä

Tietoa matkailuliikenteen pysäköinnistä Helsingissä


Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 toimii Helsingin tulevaisuuden suuntaviivana. Strategiaa toteutetaan kärkihankkeissa, joista yksi on kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun edellytysten selvittäminen. Senaatintorin matkailuliikenteen pysäköintijärjestelyjen muutokset ovat yksi osa hankkeessa arvioitavia ratkaisuja