Tullivuorentien eteläosan asuintalojen rakentaminen alkaa

Tullivuorentien eteläpuoleisen alueen asuintalojen rakentaminen Pilvenpyörteentien varrella on käynnistymässä toukokuussa. Samaan aikaan aloitetaan Tullivuorentien parantamisurakka.

Longinojan länsipuolella ja Vanharadanraitin välissä maanrakennustyö on jo alkanut. Rakennuttajana toimii Helsingin kaupungin asuntotuotantopalvelut Att. Asuntotuotannon kortteliin Longinojan länsipuolelle tulee asuntoja noin 400 asukkaalle. Kortteliin rakennetaan vuokra-asuntoja sekä puolihitas omistusasuntoja. Kortteli muodostuu kuudesta viisikerroksisesta pistetalosta sekä kaarevasta rivitalosta. Rakennusten julkisivumateriaali on pääosin paikalla muurattu tiili.

Tullivuorentien eteläpuolelle syntyy lopulta uusi asuinalue yhteensä noin 700 asukkaalle.

Malmin aluerakennusprojektin projektinjohtaja Kimmo Kuisma iloitsee siitä, että työt alkavat tänä vuonna lähes kaikilla tonteilla.

”Asukkaiden kannalta on erinomainen asia, että rakennustyöt kestävät suhteellisen lyhyen ajan.”
Kuisman mukaan työmaiden sujuvaa etenemistä varmistaa kaupungin palkkaama logistiikkakoordinaattori.

Longinojan itäpuolen tontit sijoittuvat Pilvenpyörteentien varteen. Osa uusista asuinrakennuksista sijaitsee päiväkoti Poutapilven rajanaapurina. Kadunrakentamisurakka on informoinut päiväkotia ja lapsille on järjestetty muun muassa työmaapäivä.

Alueen kadut, kunnallistekniikka ja tonttien esirakentaminen on pääosin jo valmistunut. Infrarakentajat jatkavat kuitenkin töitä vielä tänä vuonna kunnostamalla nykyisiä jalankulku- ja pyöräilyreittejä Tullivuorentiellä.

Longinojaa kunnostetaan talkoilla

Longinojanpuistoon ja Sepänmäenpuiston pohjoisosaan rakennetaan uusia ulkoilureittejä ja samalla myös Longinojan yli tulee uusi silta. Töiden yhteydessä kaupunki kunnostaa Longinojaa yhdessä asukkaiden ja puroaktiivien kanssa. Puroon on tarkoitus tuoda maisemakiviä sekä soraa taimenten kutupaikkojen ja poikaskivikkojen luomiseksi. Vastaavia kunnostuksia on tehty Helsingissä jo useina vuosina.

Longinojan uoma kulkee Tullivuorentien ali putkissa, jotka alkavat olla käyttöikänsä päässä ja ne vaihdetaan tänä vuonna tai ensi vuonna. Työ ajoitetaan niin, ettei se häiritse taimenen poikasten kasvamista tai syksyistä kutuaikaa.

Katurakentamisen urakoitsijana toimii Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara. Talonrakennuksen rakennuttajina toimii useita yrityksiä, joista yksi on Helsingin kaupungin asuntotuotantopalvelut Att.

Suunnitelmat karttapalvelussa