Pyöräilijöitä Helsingissä. Kuva: Jussi Hellsten

Millainen pyöräilykaupunki Helsingin tulisi olla – tule keskustelemaan!

Millainen pyöräilykaupunki Helsingin tulisi olla? Tervetuloa keskustelemaan suunnittelijoiden kanssa pyöräliikenteen edistämisestä keskustakirjasto Oodin Brygga-tilaan tiistaina ja keskiviikkona 27.–28. elokuuta kello 16–19.

Keskustelun antia hyödynnetään pyöräliikenteen kehittämisohjelmaa laadittaessa. Kehittämisohjelman tavoitteena on muodostaa selkeä strategia pyöräliikenteen edistämiselle. Työssä päivitetään vuonna 2014 laaditun Pyöräilyn edistämisohjelman tavoitteet ja määritellään toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Kehittämisohjelman keskeisimpänä tavoitteena on nostaa pyöräliikenne tasavertaiseksi liikkumistavaksi muiden kulkutapojen kanssa.

Lisää aiheesta:

Pyöräliikenteen edistäminen Helsingissä

Brygga