Vanha pakastamo sijaitsee Sörnäistenkadun varrella.

Tukkutorin pakastamo pitää purkaa – tilalle suunnitteilla uusi

Helsingin kaupunki hallinnoi Tukkutorin alueella vuonna 1953 valmistunutta pakastamoa, jonka kylmätilat on vuokrattu noin 150 yritykselle. Nykyinen pakastamo pitää purkaa, koska pakastamorakennus on huonokuntoinen eikä sitä saada korjaamallakaan täyttämään nykyvaatimuksia. Pakastamon kylmäjärjestelmä on todettu ympäristöriskiksi kylmäaineena käytettävän ammoniakin vuoksi.

Jotta Hermannissa sijaitseva Tukkutori voi säilyä ja kehittyä elinvoimaisena elintarvikekaupan keskittymänä, tarvitaan pakastamolle korvaavat tilat alueelta ennen kuin nykyinen pakastamo voidaan purkaa. Tavoitteena on, että uuden pakastamorakennuksen rakentaminen voi alkaa keväällä 2019.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto käsitteli kokouksessaan 23. lokakuuta esirakentamishanketta, joka mahdollistaa alueen toiminnan jatkumisen ja pakastamoon liittyvät purku- ja rakennustyöt. Suunnitelmille tarvitaan myös kaupunginhallituksen hyväksyntä.

Uuden pakastamon rakennushankkeen aloittaminen tulee käsiteltäväksi myöhemmin. Helsingin kaupunki ja Tukkutorin alueella toimivat yksityiset elintarvikealan yritykset ovat muodostamassa keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä, joka vastaa uudisrakennushankkeesta ja uuden rakennuksen ylläpidosta.

Suunnitelmien mukaan nykyinen pakastamorakennus puretaan, ja myös muissa rakennuksissa tehdään tila- ja järjestelmämuutoksia, koska osa alueen rakennuksista tukeutuu tällä hetkellä nykyisen pakastamon järjestelmiin.

Lisäksi tehdään muut uuden pakastamon rakentamispaikan edellyttämät purkutyöt, poistetaan pilaantuneet maat sekä siirretään lämpö- ja viemärilinjat ja -kaapelit. Suunnitelmiin sisältyy myös uusi Tukkutorin aluetta palveleva jäteasema.

Tarkoituksena on, että Tukkutorin ajoneuvoliikenne siirretään kulkemaan asemakaavamääräysten mukaisesti Vanhan talvitien kautta. Lisäksi nykyisille torimyynti- ja autopaikoille järjestetään uudet tilat Tukkutorin alueelta.

Kun vanha, ammoniakkia kylmäjärjestelmässään käyttävä pakastamorakennus on purettu, Sörnäistenkadulle kaavoitetuille asuntorakennustonteille voidaan rakentaa asuintaloja.

Lisätietoja:

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätös 23.10.2018

Päätöksen liite: Tukkutorin uuden pakastamon edellytysinvestointien hankesuunnitelma

Yhteyshenkilöt:
Projektinjohtaja Tarja Lehto
Tiimipäällikkö Päivi Etelämäki (tarve- ja hankesuunnittelu)

Vanhan pakastamon sijainti kartalla: