Kirjanpainajan viimevuotisia tuhoja Maunulan Männikkötien läheisyydessä.

Tuholaisten vahingoittamia puita poistetaan Keskuspuistosta, Tuomarinkylästä, Lauttasaaresta ja Metsälästä

Helsingin kaupunki poistaa toukokuun loppupuolelta alkaen noin 100 tuholaisten valtaamaa puuta. Pääosa puista on kirjanpainajakuoriaisten kuivattamia kuusia. Osassa puista on tehty havaintoja myös kuusijäärästä. Poistettavat puut ovat huonokuntoisia ja vaarallisia. Samalla torjutaan tuhohyönteisten leviämistä ja populaation kasvua.

Poistettavia puita on eri puolilla Keskuspuistoa: Laakson ratsastuskentän pohjoispuolella, Paloheinän liikuntapuiston reunalla, Hakuninmaalla, Pakilanmetsässä sekä Maunulassa Männikkötien molemmin puolin.

Lisäksi puita joudutaan poistamaan Tuomarinkylästä Tuomarinkartanon alueelta, Metsälästä, Paloheinästä paloaukean puistoalueelta ja Lauttasaaren Länsiulapanniemestä. Puita saatetaan joutua poistamaan muualtakin, mikäli lisää tuholaisten kuivattamia puita löydetään.

Poistettavat puut merkitään oranssilla puiden leimausvärillä. Kirjanpainajia vilisevät rungot haketetaan nopeasti puiden poiston jälkeen. Kuivuneet rungot, joilla tuholaisia ei enää havaita, jätetään maastoon maapuiksi. Maastoon jätetty eriasteinen lahopuu edistää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.

Puut tarkistetaan linnunpesien varalta. Mikäli puussa on pesä, se kaadetaan vasta lintujen pesimisajan päätyttyä.

Puiden poistot turvaavat vanhoja arvokkaita kuusikoita

Kirjanpainajien valtaamien puiden poistaminen on tärkeää Keskuspuiston vanhojen kuusikoiden turvaamiseksi. Pikaiset toimet ovat tarpeen, sillä vaarassa olevat kuusikot ovat luonto- ja maisema-arvoiltaan merkittäviä.

Kirjanpainajat ovat viime vuosina kuivattaneet isoja kuusia Keskuspuistossa. Mittavimmat tuhot ne ovat saaneet aikaan Paloheinän ja Maunulan alueilla. Paloheinässä on kuollut yli 200 isoa kuusta ja Maunulassakin yli 100. Kirjanpainajan kuivattamia puita poistettiin Keskuspuistosta viimeksi heinäkuussa 2021.

Kirjanpainaja lisääntyy paksun kaarnan alla, jossa toukat syövät nilaa ja aiheuttavat häiriöitä sekä ravinteiden että veden kuljettamiselle. Ilmastonmuutoksen myötä kirjanpainajan aiheuttamat vahingot todennäköisesti lisääntyvät.

Kirjanpainaja on tavanomainen kuusessa viihtyvä laji, joka kuuluu Suomen luontoon. Siitä tulee ongelma, jos populaatio pääsee kasvamaan liian suureksi. Keskuspuistossa suurin huoli onkin, että kirjanpainajien määrä kasvaa yhä ja sen myötä vanhoja kuusia menetetään jatkossa lisää.

Kirjanpainajakartoitus jatkuu – tavoitteena hillitä tuhoja

Keskuspuiston kirjanpainajatilanne on kaupungilla tarkassa seurannassa. Oula Consultingin ja Helsingin yliopiston tutkija Samuli Junttila kartoittaa kirjanpainajien esiintymistä neljällä alueella. Tänä vuonna toteutettavalla satelliittikuvauksella voidaan tarkastella kirjanpainajien aiheuttamia puukuolemia koko Keskuspuiston alueella. Tavoitteena on muodostaa metsänhoidon tueksi karttoja, jotka visualisoivat puiden terveydentilan ja mahdollisten tuhojen etenemisen.