Mätäjoen vanha pato Trumpettipuistossa heinäkuussa 2020.

Trumpettipuiston padosta luonnonmukainen koski

Trumpettipuistossa, Kannelmäen ja Malminkartanon rajalla sijaitsevan Mätäjoen pato puretaan ja korvataan uudella, parikymmentä metriä pitkällä koskipaikalla. Kivien lomasta pulppuava vesi on paitsi esteetön reitti kaloille ja muille vesieläimille, myös toimivampi sekä kauniimpi katsella kuin vanha betonipato. Työt alkavat maanantaina 13.7., kun työmaa-alue aidataan ja kaivinkone tuodaan paikalle.

Hankkeen isä on Virtavesien hoitoyhdistys ry:n Mikael A. Manninen, joka on vuosien ajan puhunut vuotavan padon purkamisen puolesta.

”Pato on rakennettu 80-luvulla, jotta Trumpettipuiston lammessa pysyisi vesi. Pato on kuitenkin jäänyt auttamatta liian kapeaksi, jolloin vesi pääsee vuotamaan sen sivuilta liian nopeasti. Tämän seurauksena kuivalla kelillä lampi kuivuu ja sen eliöt kärsivät. Siitä aiheutuu myös esteettistä haittaa sekä pahaa hajua”, Mikael perustelee padon purkamista.

Patoprojektissa on ollut parin vuoden ajan mukana myös WWF Suomi, jonka virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen kuvaa Mätäjoen aluetta vesieläinten paratiisiksi.

”Mätäjoessa elää ainakin taimenia, haukia, ahvenia, särkiä ja suutareita. Kun pato puretaan ja tilalle tehdään koskipaikka, saadaan 10 kilometriä yhtenäistä uomastoa, jossa kalat pääsevät liikkumaan esteettä. Samalla tavalla kuin esteettömyys on tärkeää meille ihmisille, myös luonnossa on erilaista kulkijaa”, Manu selostaa.

”Koskipaikka tekee alueen eliöstöstä entistäkin monimuotoisemman, kun olosuhteet muuttuvat suotuisiksi esimerkiksi sudenkorennoille ja monille muille pohjaeläimille. Koskeen laitetaan myös pintakiviä, jotka soveltuvat vesilintujen lepopaikoiksi ja voivat siten houkutella uusia lajeja paikalle. Koski pitää veden myös puhtaampana, sillä pohjavirtaus paranee ja kiintoaineet eivät kerry padon eteen”, Manu jatkaa.


Talkoilla entistä parempi Mätäjoki

Projektissa edetään luonnon ehdoilla: työt tehdään lintujen pesintäajan ja kalojen kutuajan välissä, jotta eläimiä häiritään mahdollisimman vähän. Myös säät vaikuttavat siihen, milloin töihin päästään – rankkasateella purkaminen on hankalaa, sillä pato tulvii voimakkaasti.

”Pato tulvii herkästi, mutta tulvat myös laskevat nopeasti. Alueella on paljon kaupunkirakennetta ja sadevedet ohjautuvat suoraan Mätäjokeen. Onneksi tässä ei ole mikään kiire, vaan töille on varattu riittävästi aikaa. Kaupunki aloittaa valmistelutyöt heinäkuun puolessa välissä, elokuu on varsinaista työaikaa ja elo-syyskuun vaihde on varattu viimeistelytöille”, Mikael iloitsee.

Viimeistelytyöt toteutetaan talkoovoimin WWF:n, Virtavesien hoitoyhdistyksen ja alueen aktiivien kanssa. ”Talkoolaisten kanssa teemme hienosäätöä, jolla varmistetaan kosken esteettömyys kaloille ja muille vesieläimille.”, Manu kertoo.
Malminkartanossa ja Kannelmäessä tehtyjen kyselyiden perusteella Mätäjoki ja Trumpettipuisto ovat tärkeitä virkistyspaikkoja alueen asukkaille. Mikael onkin tiedottanut aktiivisesti alueen asukkaita ja yhdistyksiä tulevista parannuksista.

”Ihanaa, tämä on meidän jokapäiväinen paikka!”, huikkaavat myös sillan yli kulkevat asukkaat, kun Mikael ja Manu kertovat, että kulku padon ympäristössä säilyy kunnostuksen aikana.

Teksti ja kuvat: Elli Pukkinen