Autoja pysäköitynä Töölöntorilla.

Töölöntorille lisää viihtyisyyttä pienillä parannuksilla – työt alkavat lokakuussa

Töölöntorin kehittäminen käynnistyy toria kohentavilla ja piristävillä pienparannuksilla. Torille tulee muun muassa tilapäinen oleskelulava sekä uusia penkkejä. Työt alkavat 25.10. ja valmistuvat kokonaisuudessaan alkuvuodesta 2022.

Kaupungin tavoitteena on kehittää Töölöntoria kaupunkilaisten oleskelu-, viihtymis- ja asiointipaikkana. Osana torin tilapäisiä parannuksia sen keskelle, nykyisen pysäköintialueen kohdalle tuodaan monikäyttöinen oleskelulava. Torille tuodaan kolme esteetöntä penkkiä nykyisen taksiaseman paikalle, missä ne ovat helposti saavutettavissa ja yhteydessä torielämään.

Nykyisten torimyyntipaikkojen sijainteja muutetaan levittämällä torimyyntiä nykyisen pysäköintialueen kohdalle ja torin kulkuväyliä selkeytetään.

Pysäköinti torilla poistuu – lisää tilaa torielämälle

Jotta torin toiminnallisuutta voidaan kehittää, pysäköintipaikat poistuvat torin keskiosasta. Pysäköinti torilla loppuu lokakuun viimeisellä viikolla (viikko 43). Maksulliset asiointi- ja vieraspysäköintiin tarkoitetut paikat siirretään torialueelta sivukaduille, minkä johdosta sivukatujen asukaspysäköintipaikkojen määrä vähenee nykyisestä. Vuonna 2018 käyttöön otettu 800-paikkainen maanalainen pysäköintilaitos palvelee asukkaita lähellä toria. Taksiasema siirtyy torilta Sandelsinkadun reunaan.

Autojen poistumisen ansiosta Töölöntorista muodostuu yhtenäinen aukiotila, jolle terassitoiminta, torimyynti ja oleskelu voivat paremmin levittäytyä. Uudistettu tori houkuttelee lisää jalankulkijoita alueelle. Myös turvallisuus paranee, kun autoliikenne vähenee.

Töölöntorin asemakaavoitus on käynnistymässä ja torin pidempiaikainen uudistus on tarkoitus toteuttaa heti tilapäisten kokeilujen jälkeen, 2020-luvun puolivälissä. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa Töölöntorin identiteettiä ja imagoa, luoda Töölöntorista viihtyisä, oleskeluun ja asiointiin houkutteleva kaupunkitila sekä parantaa elinkeinojen toimintaedellytyksiä alueella.

Lue lisää torin uudistamisesta: hel.fi/toolontori