Kuvasovite puistosuunnitelmasta

Töölönlahden eteläosan puistosuunnitelma päätöksentekoon

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Töölönlahden eteläosan puistosuunnitelmaa 12. joulukuuta. Puistosuunnitelman hyväksymisen jälkeen tehdään ratkaisu myös vanhasta VR:n makasiinirauniosta.

Sanomatalon, Kiasman, keskustakirjasto Oodin ja Musiikkitalon rajaamaa Makasiinipuiston ja Kansalaistorin aluetta kehitetään monipuoliseksi kaupunkitilaksi. Valmistuessaan se muodostaa Helsingin keskuspuiston alkupisteen, ja tarjoaa paikan muun muassa yleisötapahtumille.

Rakentamisen aloittamisen aikataulu on sidoksissa Oodin valmistumisajankohtaan, ja sen on tarkoitus alkaa vuoden 2018 aikana.

Kansalaistorille ja Makasiinipuistoon uudistuksia

Puistosuunnitelman tavoitteena on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen alue, joka sopii keskustaympäristöön. Kansalaistoria kehitetään soveltumaan entistä monipuolisempaan tapahtumakäyttöön. Avoin tila mahdollistaa tapahtumakäytön ja nurmikkoalueiden yli avautuu kaunis näkymä Töölönlahden arvorakennusten suuntaan. Musiikkitalon puoleiselle sivulle sijoitetaan istutuksia.

Puiston itäosa istutetaan puutarhamaisemmin ja sinne sijoittuvat katukoriskenttä ja kirjaston toimintaan kytkeytyvä lasten leikkipaikka.

Töölönlahden eteläosan alue on merkittävä jalankulun ja pyöräilyn solmukohta. Pyöräilijät ohjataan Baanalta Eero Erkon kadulle ja Musiikkitalon itäpuolella sijaitsevaa jalankulku- ja pyöräilypromenadia pitkin Töölönlahden suuntaan.

Makasiinin paikalle suunnitteilla taideteos – uusi paviljonki puiston pohjoisosaan

Keskustakirjasto Oodin työmaan edustalla sijaitsee vuoden 2006 tulipalossa pahoin vaurioitunut makasiinirakennuksen raunio. Sen korvaamista muistomerkillä on tutkittu osana puistosuunnitelmaa, kuten kiinteistölautakunta päätti 30.6.2016.

Alustavana suunnitelmana on, että raunio puretaan, ja sen paikalle toteutetaan taiteilija Akseli Leinosen teos ”Massa”. Punatiilinen, lähes 200 neliömetrin laajuinen taideteos sijoittuisi puistossa maan tasoon samalle kohdalle, jossa rautatiemakasiinien eteläinen pääty sijaitsi.

Makasiinipuiston pohjoissivulta Töölönlahdenkadun varrelta on osoitettu paikka uudelle puistopaviljongille. Sen toteuttamisesta järjestetään mahdollisesti konsepti- ja suunnittelukilpailu sen jälkeen, kun puistosuunnitelma on hyväksytty.

Mikäli kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy puistosuunnitelman, seuraavaksi kaupunginhallitus päättää rakennushankkeen rahoituksesta. Makasiiniraunion purkamisluvan saaminen edellyttää, että kaupungin toimivaltainen viranomainen myöntää poikkeamisen asemakaavan suojelumääräyksestä, sillä VR:n makasiinista on tehty ennen vuoden 2006 tulipaloa suojelupäätös.

Katso video, jossa taiteilija Akseli Leinonen kertoo Massa teoksestaan


JAA