Punainen hirsirakentainen kaksikerroksinen aitta puistoympäristössä.

Tervasaaren aitta ja Franzenin torppa ovat myynnissä

Helsingin kaupunki on laittanut myyntiin kaksi 1800-luvulla rakennettua kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusta. Kruununhaan edustalla sijaitseva Tervasaaren aitta myydään ravintolakäyttöön ja Tapanilassa sijaitseva Franzenin torppa asuinkäyttöön.

Tervasaaren viimeinen säilynyt aittarakennus

Tervasaari toimi 1600-luvulla nimensä mukaisesti Helsingin tervakaupan keskuksena. Tervakaupan hiipuessa saaren aittoja käytettiin muiden kauppatavaroiden varastoimiseen. Myynnissä olevan hirsirunkoisen aitan rakennutti vuonna 1805 kauppias Petter Heidenstrauch. Se on Tervasaaren viimeinen säilynyt aitta. Rakennus toimi toisen maailmansodan aikana ilmatorjuntatykistön majapaikkana.

Aitta myydään ravintolakäyttöön

Tervasaari kunnostettiin virkistysalueeksi vuonna 1966, ja aitta muutettiin samalla kesäkahvilaksi. Aitta on toiminut 60-luvulta yhtäjaksoisesti kahvilana ja ravintolana. Vuosien saatossa rakennusta on muutettu ympärivuotiseen ravintolatoimintaan sopivaksi – tiloja on muutettu lämpimiksi, varasto muutettu liiketilaksi ja keittiötiloja muutettu useampaan kertaan.

Viimeisimmät isot muutostyöt tehtiin vuonna 2015, jolloin ilmanvaihtojärjestelmä uusittiin kauttaaltaan, itä- ja eteläjulkisivuille toteutettiin pystyrimalaudoitus lisäämään eristystä ja eteläpäädyn maisemaikkuna uusittiin tuomaan ravintolasaliin enemmän valoa.

Alueen uusi kaava on tullut voimaan vuonna 2019. Se mahdollistaa uuden lasisen paviljongin sekä huoltosiiven rakentamisen aitan yhteyteen. Ostajan on purettava nykyinen asemakaavan vastainen huoltorakennus. Aitta itsessään on suojeltu, ja mahdolliset muutostyöt tulee toteuttaa yhteistyössä museoviranomaisten kanssa.

Rakennuksen kerrosala on 322 neliömetriä. Uuden mahdollisen huoltosiiven kerrosala on 80 neliömetriä ja paviljongin 76 neliömetriä. Rakennus sijaitsee 586 neliömetrin kokoisella vuokratontilla, joka vuokrataan 30 vuodeksi. Sen arvioitu vuosivuokra vuodelle 2022 on 12 880 euroa.

Kohteeseen on tehty talo- ja rakenneteknisiä tutkimuksia ja kuntoarviot sekä PTS-suunnitelmat vuosina 2015-2017.

Franzenin torppa asuinkäyttöön

Tapanilan Tiilentekijänmäellä sijaitseva Franzenin torppa on rakennettu arviolta 1860-luvulla. Myös Mosabackan torppana ja sotilastorppana tunnettu rakennus sai nykyisen nimensä ratavartija Anders Gustav Franzenilta, joka asui rakennuksessa 1800-luvun lopulla. Perimätiedon mukaan kansalliskirjailija Aleksis Kivi majoittui torpan sivukamarissa perheen vieraana kesällä 1870 kirjoittaen Margareta-näytelmän käsikirjoitusta.

Pieni punainen puurakennus puistomaisella tontilla.

Hirsirunkoinen rakennus on jaettu kahdeksi asunnoksi, joiden koot ovat noin 33 neliömetriä ja 27 neliömetriä. Rakennuksen itäinen laajennusosa on peräisin 1910-luvulta. Sen sisätiloja on uudistettu 1980-1990 –luvun vaihteessa, jolloin kumpaankin huoneistoon rakennettiin kylpyhuoneet. Rakennuksen katto on uusittu vuonna 2007. Rakennus on liitetty vesi- ja viemäriverkkoon, ja siinä on koneellinen poistoilmanvaihto sekä suora sähkölämmitys. Kauppaan kuuluu myös torpan läheisyydessä sijaitseva pieni varastorakennus. Rakennus myydään asuinkäyttöön.

Torppa sijaitsee 851 neliön kokoisella vuokratontilla puistomaisessa ympäristössä. Sen arvioitu vuosivuokra vuodelle 2022 on 2560 euroa, ja se tehdään sopimusluonnoksen mukaan vuoteen 2061 asti.

Franzenin torpasta on tehty viimeisten vuosien aikana rakennushistoriaselvitys, melu- ja tärinäselvitys sekä kuntoarvioita. Rakennus on suojeltu Sr1-merkinnällä. Kunnostukset tulee tehdä rakennuksen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Kaupunki myy itselleen tarpeettomaksi jääneet rakennukset

Kaupunkiympäristölautakunta on myöntänyt myyntiluvan rakennuksille viime vuoden toukokuussa.
Rakennuksien myynti on osa kaupungin uutta toimitilastrategiaa, jossa kaupunki luopuu rakennuksista joilla sillä ei ole käyttöä omassa palvelutuotannossa tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä.

Tervasaaren aitan myyntiä hoitaa Newsec Advisory Finland Oy. Tarjoukset on jätettävä 11.3. klo 14 mennessä. Tarjoukseen tulee liittää hintatarjouksen lisäksi myös toimintasuunnitelma, kaupan keskeiset ehdot sekä riittävät tiedot tarjoajan tunnistamiseen ja todentamiseen.

Franzenin torppa myydään Huutokaupat.com –palvelussa. Tarjousaika päättyy 29.3. kello 12 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Lisätiedot:

Tervasaaren aitta (Huutokaupat.com)

Franzenin torppa (Huutokaupat.com)

Päätös: Eräiden rakennusten ja kiinteistöjen myymistä koskevan suunnitelman hyväksyminen, kaupunkiympäristölautakunta 18.5.2021

Helsingin toimitilastrategia