Helsingin Telakkarannan ympäristöä haviannekuvassa, Kuvalähde: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S

Telakkarannan katujen muutostyöt alkavat Hietalahdenrannasta

Katujen rakennustyöt ovat alkaneet ja Telakkakadun pyöräily- ja jalankulkuväylä on poistettu käytöstä. Liikennejärjestelytöitä on tehty Hietalahdenrannassa ja Telakkakadun Eiranrannan päässä. Muutostöiden ensimmäisessä vaiheessa tehdään vesihuoltotöitä.

Katuja saneerataan ja pyöräyhteyksiä parannetaan

Telakkarannan alue muuttuu satama-alueesta uudeksi asumisen ja työpaikkojen alueeksi. Samalla Telakkarannan katuja korjataan, katujen alaista kunnallistekniikkaa uusitaan ja pyöräily-yhteyksiä parannetaan. Raitiotietä jatketaan Bulevardilta Hietalahdenrannan ja Telakkakadun kautta Hernesaarenrantaan.

Mittava urakka-alue kattaa Hietalahdenrannan välillä Bulevardi – Punavuorenkatu, Telakkakadun ja Eiranrannan välillä Telakkakatu−Hylkeenpyytäjänkatu.

Telakkakadun vanhasta ratakuilusta muokataan katu, jonka keskellä kulkee ratikka. Hietalahdenrantaan ja Telakkakadulle rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet. Eiranrannan ja Telakkakadun risteykseen rakennetaan uusi kiertoliittymä sujuvoittamaan liikennettä.

Raitiotielinjasto jatkuu Hernesaareen

Raitiotielle rakennetaan oma korotettu kaistansa katujen keskiosaan. Raitiotie laajenee vaiheittain kohti Hernesaaren kärkeä. Ensimmäisessä vaiheessa linja jatkuu Hernesaaren pohjoisosaan. Autoliikenteen kaistojen määrä säilyy kaduilla pääosin nykyisellään.

Ruuhkaa ja melua työn ajan

– Työt tiiviisti rakennetulla alueella tulevat aiheuttamaan ruuhkautumista ja melua tienkäyttäjille. Tilapäiset liikennejärjestelyt vaikuttavat liikenteeseen Hietalahdenrannassa. Autoilijoilla on urakan ensimmäisen vaiheen ajan käytössään yksi kaista suuntaansa. Työmaan ajan polkupyöräilijät käyttävät ajoneuvoliikenteen kaistoja, sanoo projektipäällikkö Teemu Koivula kaupunkiympäristön toimialalta. 

Jalankulkijoille on kävelyreitit työmaan ohitse. Kävelyreitit tulevat muuttumaan työmaan edistymisen mukaan. Ensimmäisessä vaiheessa jalankulkureitti Hietalahdenrannassa välillä Bulevardi – Mallaskatu on siirretty toiselle puolelle tietä.

Liikennejärjestelyillä ei ole vaikutusta joukkoliikenteeseen.

Mahdollisista yötöistä urakoitsija tiedottaa asukkaille erikseen.

Lisätiedot:
Kaupunkiympäristön toimiala:
rakennustöiden valvoja Antti-Juhani Lehtinen
puh. 09 310 38872
Projektinjohtaja Teemu Koivula
puh. 09 310 39925
etunimi.sukunimi@hel.fi

Urakoitsijan yhteystiedot:
Työmaapäällikkö Ville Piironen
VM Suomalainen Oy
puh. 050 5722 143
etunimi.sukunimi@vmsuomalainen.fi