Ilmakuva, vehreä tontti jonka vasemmassa laidassa havainnekuva uudesta keltaisesta kaksikerroksisesta päiväkodista.

Taka-Töölöön suunniteltavan päiväkodin arkkitehtuurikilpailu on ratkennut

Sibeliuksen puiston tuntumassa Rajasaarentiellä sijaitsevan päiväkodin arkkitehtuurikilpailu on ratkennut. Voittajaksi valikoitui 172 ehdokkaan joukosta nimimerkki ”Poks”, jonka tekijäksi paljastui arkkitehti SAFA Petri Piirta.

Vaativa suunnittelutehtävä arvoympäristössä

Kilpailussa etsittiin tontille kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti parasta ratkaisua 180 paikkaiselle päiväkotirakennukselle pihoineen. Suunnittelualue sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa vehreässä ympäristössä, ja kaupunkitilan vahvistaminen olikin yksi kilpailun keskeisiä tavoitteita. Tuomaristo arvioi ehdotuksia myös toiminnallisuuden, kokonaistaloudellisuuden, ylläpidettävyyden ja energiatehokkuuden näkökulmista.

”Koska kilpailu järjestettiin yleisenä arkkitehtuurikilpailuna, ehdotuksia saatiin runsaasti. Eri ratkaisutavat tulivat hyvin valotettua, ja vaativissa rakennushankkeissa yleiset arkkitehtuurikilpailut ovatkin ylivoimainen keino tutkia suunnittelutehtävää ja saavuttaa paras lopputulos”, kertoo palkintolautakunnan puheenjohtaja Jarmo Raveala.

Tontilta puretaan nykyinen 65-paikkainen päiväkotirakennus. Suojellun Huvila Bråvallan hyödyntämistä osana Sibeliuksen puistoa tutkitaan asemakaavanmuutoksen ja puiston peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä. Alustavasti huvilaan on suunniteltu kahvila- tai ravintolatiloja sekä mahdollisesti kokoontumis-, liike- ja toimistotiloja.

Voittajaehdotuksessa keveyttä ja leikkisyyttä

Voittanut ehdotus toimii palkintolautakunnan mukaan luontevasti suojellun Huvila Bråvallan naapurirakennuksena edustaen kuitenkin itsenäisenä omaa aikaansa. Sen kaksijakoinen hahmo sijoittuu tiiviisti Rajasaarentien puolelle, jonka ansiosta Sibeliuksen puiston puoleinen tontin osa voidaan jättää selkeästi puistomaisemmaksi. Lapsen mittakaava on otettu hienosti huomioon tilasuunnittelussa.

”Kilpailu oli jo sijaintinsakin puolesta ehdottomasti yksi viime aikojen mielenkiintoisimmista. Ehdotusta laadittaessa keskiöön nousi lasten ja henkilökunnan toimivan arjen sovittaminen kaupunkikuvallisesti haastavaan paikkaan mahdollisimman yksinkertaisella tavalla”, kertoo kilpailun voittanut Petri Piirta.

Rakentaminen alkaa alustavasti vuonna 2023

Palkintolautakunta suosittelee voittaneen ehdotuksen valitsemista jatkosuunnittelun pohjaksi. Kilpailun järjestäneen Helsingin kaupungin tavoitteena on, että uudisrakennusta päästäisiin rakentamaan vuonna 2023, ja rakennus olisi valmis käyttöönotettavaksi elokuussa 2025. Jatkossa päiväkodin suunnittelua hiotaan kaupungin kanssa yhteistyössä vielä toimivammaksi.

Tontille laaditaan ensin kaavamuutos, joka mahdollistaa uuden päiväkotirakennuksen ja Huvila Bråvallan sijoittamisen omille tonteilleen. Asemakaavoitus asettaa nähtäville päivitetyn osallistumis- ja arvioitisuunnitelman kilpailuehdotuksen pohjalta. Kaavamuutoksen voimaansaattaminen vie arviolta vuoden. Nykyiselle päiväkodille järjestetään väistötilat rakennustöiden ajaksi.

Kilpailu toteutettiin yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa ja se on Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukainen. Palkintolautakunta pyysi viiden parhaan ehdotuksen tekijältä tarkennetut ehdotukset jatkosuunnittelun kehityskelpoisuuden tarkastelua varten. Palkintolautakunta jakoi verovapaat palkinnot seuraavasti:

1. palkinto 30 000 euroa ehdotukselle numero 108 ”Poks”
• Tekijä arkkitehti Petri Piirta, Arkkitehtitoimisto Piirta Oy

Jaettu 3. palkinto 13 750 euroa ehdotukselle numero 61 ”Jean”
• Tekijät Matias Kotilainen, Tuomas Martinsaari, Paul Thynell, Heljä Nieminen, Hannes Teräsvuori ja Veera Tolvanen, Arkkitehtitoimisto Opus Oy

Jaettu 3. palkinto 13 750 euroa ehdotukselle numero 80” Lätsä”
• Tekijät Mikko Heikkinen (professori, arkkitehti SAFA), Markku Puumala (arkkitehti SAFA), Markku Komonen (professori, arkkitehti SAFA), Janne Kentala (arkkitehti SAFA), Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy

Jaettu 3. palkinto 13 750 euroa ehdotukselle numero 87 ”Luotsi”
• Tekijä Ilmari Lahdelma (professori, arkkitehti), Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy
• Avustajat Taavi Henttonen ja Amir Teymortash

Jaettu 3. palkinto 13 750 euroa ehdotukselle numero 91 ”Metsän varrella”
• Tekijät Matias Kotilainen, Tuomas Martinsaari, Paul Thynell, Heljä Nieminen ja Hannes Teräsvuori, Arkkitehtitoimisto Opus Oy
• Avustaja Veera Tolvanen

Lisäksi palkintolautakunta päätti jakaa kunniamaininnat ehdotuksille numero 38 ”Aino” (Tekijä Maria Laisi ja avustajat Tomi Itäniemi, Jenny Asanti ja Aleksi Laisi) ja numero 116 ”Sik Sak” (tekijä Heikkinen & Kangasaho Arkkitehdit, Jonna Heikkinen ja Tapio Kangasaho).

Lisätiedot:

Arviointipöytäkirja
Kaikki kilpailuun jätetyt ehdotukset