Tiilikellon kattorakenne.

Suvilahden tiilikello väliaikaiseen käyttöön

Suvilahden tiilisen kaasukellon korjaus on viimeistelyä vaille valmis, mutta sitä voi käyttää jo väliaikaisesti. Ensimmäistä kertaa tiilikello on väliaikaisessa käytössä Flow-festareilla 12.–14. elokuuta 2022, jolloin se valjastetaan taidekäyttöön.

Helsingin kaupunki on peruskorjannut Suvilahden tiilistä kaasukelloa vuosina 2018–2022. Korjaushankkeen aikana rakennuksen julkisivu on palautettu entiseen kukoistukseensa. Samalla sisätiloja on puhdistettu kellon aiemman kaasutoiminnan aikana kertyneistä epäpuhtauksista.

Korjauksen aikana on uusittu rakennuksen alapohjarakenne pohjalaattaan asti ja vahvistettu rakennuksen perustukset paaluttamalla. Samalla on uusittu ulkoseinien rappaus sekä ensimmäinen huoltotaso, joka oli huonokuntoinen.

Rakennukseen on tehty uusi lämpöä eristävä yläpohja ja vesikatto. Tiilirakenne oli katon ja sen vedenpoiston vuotamisen takia pahoin kastunut, ja rakennetta jouduttiin kuivaamaan yli vuoden ajan ennen rappausta. Korjausten aikana on tehty laajoja selvityksiä tiilikuoren haitta-ainepitoisuuksista ja niiden vaikutuksesta sisäilmaan sekä kosteuden takia syntyneistä vaurioista.

Viimeistelytyöt tehdään rakennuksen käyttötarkoituksen ratkettua

Mittava korjaustyö on loppusuoralla. Vielä ennen tiilikellon lopullista käyttöä siellä täytyy viimeistellä lattiarakenne sekä todennäköisesti jatkaa seinien tiivistysrappausta ylös asti. Lisäksi rakennuksen yläosasta täytyy puhdistaa öljyyntyneitä tiiliä. Kellon lopullinen käyttötarkoitus on vielä avoin, joten viimeistelytyöt tehdään rakennuksen käyttötarkoituksen ratkettua.

Rakennuksen suojelun ja tulevan käyttötarkoituksen avoimuuden takia raskaita puhdistus- ja tiivistyskorjauksia ei ole ulotettu ensimmäistä huoltotasoa ylemmäs. Hankkeen aikana on löydetty menetelmät, jolla seinät voidaan kunnostaa käyttötarkoituksesta riippuen tarkoituksenmukaisesti.

Tiilikellon sisäilman kemiallisten yhdisteiden pitoisuutta on mitattu sen jälkeen, kun työmaakäyttö on päättynyt. Pitoisuudet sisäilmassa ovat niin alhaisia, että tiloja voidaan käyttää tilapäisesti.

Rakennukseen on tehty sen kuivana pysymisen varmistamiseksi väliaikainen lämmitys ja tuuletuksen varmistava pieni poistoilmanvaihto, joka riittää noin 50 henkilölle.

Tiilikellon sisätiloja. Sisätiloissa näkyy kellon historia entisenä kaasulaitoksena.

Tiilikellon sisätiloja. Sisätiloissa näkyy kellon historia entisenä kaasulaitoksena. Kuva: Petteri Ring / Stara.

Kaasukellot ovat Suvilahden maamerkkejä

Suvilahden maamerkkejä ovat kaksi kaasukelloa: tiilinen ja teräksinen. Kellot sijaitsevat vierekkäin. Suvilahden alue on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Tiilinen, vuonna 1910 valmistunut kaasukello kurottaa yli 40 metrin korkeuteen. Kello on aiemmin toiminut kaupunkikaasun tuotantolaitoksen osana, mutta se otettiin pois käytöstä 80-luvulla.

Suvilahden maaperä on pilaantunut aiemman kaasulaitostoiminnan vuoksi. Maaperää on kunnostettu sitä mukaa, kun peruskorjaus- tai muutostöitä on tehty. Helsingin ympäristöpalvelut on 25.4.2022 antamassaan lausunnossa todennut, että rakennuksen väliaikaiskäytössä maaperästä ei aiheudu riskiä rakennuksen käyttäjille.

Kuvat: Petteri Ring / Stara.