Steniuksenkenttä lounaasta kuvattuna.

Steniuksenkentälle Etelä-Haagaan suunnitellaan uutta asumista – kommentoi vaihtoehtoehtoisia suunnitelmia verkossa

Steniuksenkentän alueelle Etelä-Haagassa suunnitellaan täydennysrakentamista. Arkkitehtikonsultit ovat laatineet kevään aikana alueelle kaksi vaihtoehtoista suunnitteluratkaisua. Suunnitelmat ovat nyt esillä verkossa ja niitä voi kommentoida Kerrokantasi-palvelussa 31.5. asti.

Steniuksenkentälle on suunnitteilla uusia asuntoja noin 370 uudelle asukkaalle. Steniuksenkentän suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentamista hyvälle sijainnille Huopalahden aseman ja tulevan Raide-Jokerin pysäkin läheisyyteen, joka osaltaan tukee kaupungin kestävän kehityksen tavoitteita. Uudet asuinrakennukset ovat pääsääntöisesti viisikerroksisia ja kentän eteläreunaan on suunniteltu pysäköintitalo. Alueelle on ajateltu sijoittaa myös pieni liiketila, joko Isonnevantien tai Haagan Urheilutien varteen.

Lähiliikuntapaikat keskittyvät jatkossa Haaganpuistoon. Haaganpuistosta on laadittu yleissuunnitelma vuonna 2009, jossa alueelle on esitetty toinen iso urheilukenttä. Yleissuunnitelman tarkistus käynnistetään mahdollisuuksien mukaan tämän vuoden aikana.

Steniuksenkenttä on kaavoitettu asuinkäyttöön jo 2010-luvun alkupuolella. Kaavan toteuttaminen on kuitenkin ollut haastavaa mm. huonon maaperän ja kalliin pysäköintiratkaisun takia. Haasteiden takia kaavaa on kevään 2020 aikana tutkittu tarkemmin ja pyritty löytämään toteutuskelpoisempia ratkaisuja.

Vaihtoehtoiset suunnitelmat esillä toukokuun ajan

Tutustu suunnitelmiin ja vaikuta suunnitteluun vastaamalla Kerrokantasi-kyselyyn 4.–31.5. osoitteessa: kerrokantasi.hel.fi. Kyselyn kautta saatu palaute otetaan huomioon Steniuksenkentän asemakaavan laadinnassa.

Kaavamuutos etenee päätöksentekoon arviolta keväällä 2021. Suunnittelua voi seurata kaupungin karttapalvelussa (kartta.hel.fi/suunnitelmat). Asemakaavamuutoksen hyväksymisen jälkeen suunnittelu etenee ja rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan loppuvuodesta 2022.


JAA