Pyöräilijä Hämeentiellä.

Stenbäckinkadun pyöräilyjärjestelyitä muutetaan yksisuuntaisiksi

Stenbäckinkadun pyöräväylät muutetaan yksisuuntaisiksi Linnankoskenkadun ja Töölöntullinkadun välillä. Pyöräliikenne siirtyy ajoradalle, ja ajoradan pohjoispuolella oleva kaksisuuntainen pyörätie poistetaan. Pohjoisreunan jalkakäytävä levenee.

Urakka alkaa kesäkuussa ja päättyy elokuun loppuun mennessä. Työt alkavat vanhan asfaltin ja noppakiviraidan poistolla Linnankoskenkadun ja Puistosairaalan liittymän väliseltä alueelta kadun pohjoispuolen jalankulun ja pyöräilyn väylällä.

Kivitöistä, kaivuusta ja kuorma-autoista aiheutuu vähäistä melua. Työaika on arkisin klo 7–18.

Väliaikaiset kulkureitit työalueen ohi opastetaan liikennemerkein.

Urakoitsijana toimii VRJ Etelä-Suomi.

Pyöräväyliä uudistetaan yksisuuntaisiksi kantakaupungissa

Pyöräliikenteen uudistuksia tehdään tänä vuonna myös Helsinginkadulla, Nordenskiöldinkadulla, Savonkadulla, Ratapihantiellä, Viipurinkadulla ja Kotkankadulla. Aleksis Kiven kadun pyöräliikenne uudistettiin yksisuuntaiseksi alkuvuodesta 2022. Kaikki työt pyritään saamaan loppuun elokuun 2022 loppuun mennessä.

Uudistusten tavoitteena on parantaa kantakaupungin pyöräliikenneverkon toimivuutta ja selkeyttää liikennejärjestelyitä.

Yksisuuntaiset pyöräväylät ovat kaksisuuntaisia väyliä turvallisempia erityisesti risteysalueilla, ja ne myös vähentävät pyöräilijöiden kohtaamisista aiheutuvia vaaratilanteita. Samalla jalankulun olosuhteet ja turvallisuus paranevat, kun pyöräliikenne ja jalankulku erotellaan toisistaan.

Kuva: Raine Huvila