Planktonin näytteenottoa Helsingin edustan merialueella.

Sinilevähavaintoja uimarannoilla ja ulompana merellä

Veden lämpötilat Helsingin uimarannoilla ovat nousseet viime viikosta 17-23 asteeseen. Sinilevähavaintoja tehtiin tällä viikolla sekä läntisen että itäisen Helsingin rannoilla, mikä on hieman epätavallista vuodenaikaan nähden. Useimpina vuosina sinilevähavainnot ovat yleistyneet heinä-elokuussa, mutta alkukesän korkeat lämpötilat, tyyni sää ja lisääntynyt valon määrä ovat edistäneet sinilevien runsastumista. Suurimmalla osalla rantoja sinilevämäärät olivat kuitenkin vielä vähäisiä.

Sinilevien määrä ja esiintyvyys voi vaihdella suuresti riippuen vallitsevista tuulista ja lämpötilasta sekä rannan suojaisuudesta. Vähäinen sinilevämäärä, joka ei ole silmin havaittavissa, ei estä uimista. Jos vedessä näkyy runsaasti sinilevää, on suositeltavaa välttää uimista ja käydä suihkussa heti uimisen jälkeen. Etenkin lasten tulee välttää uimista, jos vedessä on sinilevää. Sinileväpitoista vettä ei tule niellä eikä käyttää talous-, kastelu- tai löylyvetenä. Lisäksi on hyvä varmistaa, etteivät lemmikkieläimet pääse juomaan sinileväpitoista vettä.

Uimavesinäytteitä ei tällä viikolla otettu. Ensi viikolla näytteitä otetaan lännen ja joenrannan uimarannoilta sekä idästä suurilta uimarannoilta. Ympäristöpalveluiden tarkastajat tekevät parhaillaan tarkastuksia uimarannoilla. Tarkastuksilla kiinnitetään erityistä huomioita rantojen hygieniaan sekä asiakkaille annettaviin hygieniaohjeisiin. Tarkastukset jatkuvat vielä ensi viikon alussa ja havainnoista tiedotetaan ensi viikolla.

Merellä ennätyslämmintä, sinilevät runsastumassa

Myös rantoja ulompana meriveden pintalämpötilat ovat viime viikkoa korkeammalla – noin 16-19 asteen välillä. Pintalämpötilat ovatkin viime vuosiin verrattuna ennätyskorkeita vuodenaikaan nähden. Pitkään jatkuneiden itätuulten vuoksi merenpinta on nyt hieman normaalia matalammalla, sillä tuuli työntää vesimassoja pois Suomenlahdelta.

Meriveden lämpötilan nousu näkyy kasviplanktonnäytteissä sinilevän runsastumisena. Näytteissä havaittiin tällä viikolla myrkytöntä Aphanizomenon-suvun sinilevää, sekä vähäisemmissä määrin Dolichospermum- ja Nodularia- sukujen sinilevää, jotka voivat olla myrkyllisiä.

Laajoja sinilevälauttoja ei ole toistaiseksi havaittu, mutta lämpimällä ja tyynellä säällä sinilevät voivat muodostaa runsaita pintakukintoja nopeastikin. Ruoholahden kanavassa havaittiin tällä viikolla veden pinnassa kelluvia, sinilevän ja siitepölyn muodostamia kalvomaisia kukintoja. Havupuiden kellertävää ja sinilevää muistuttavaa siitepölyä esiintyy vedessä edelleen.

Sinilevä näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hippusilta. Helppo keino määrittää, onko vedessä sinilevää, on ottaa vettä läpinäkyvään lasiin. Sinilevähiput nousevat veden pinnalle noin tunnin kuluessa. Veden pintaa voi kokeilla myös kepillä: mikäli keppiin tarttuu jotain, on kyseessä todennäköisemmin siitepölyä tai jotain muuta levää.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä 

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.  http://www.hel.fi/uimavesi 

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta https://ulkoliikunta.fi/ 

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata seuraavista lähteistä:  http://www.hel.fi/merivesi (meriveden laatu) meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko) 

Uimaveden lämpötilat Helsingissä https://uiras.fvh.io/ 

Kuva: Elias Haro