HYY-Yhtymän ehdotus Lyyra Siltasaarenkadun, Toisen linjan sekä Porthaninkadun risteyksen suunnasta. Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy

Siltasaarenportin suunnittelukilpailun voittajaehdokas toisi Kallioon tilat tieteen, tutkimuksen ja yritysten yhteistyölle

Tuomaristo ehdottaa Toisen linjan ja Porthaninkadun kulmausta koskevan Siltasaarenportin suunnittelukilpailun voittajaksi Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan ehdotusta nimeltä Lyyra. Kolme uudisrakennusta uusine toimintoineen korvaisi nykyiset kaksi virastorakennusta. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kilpailun voittajan valintaa ja suunnittelualueen tonttien myymistä ensi tiistaina.

Lyyra on tuomariston mukaan muita ehdotuksia monipuolisempi toiminnoiltaan, ja se aktivoisi aluetta myös iltaisin ja viikonloppuisin. Lyyra toisi nykyisten toimistorakennusten tilalle toimisto-, hotelli-, ravintola- ja liiketilaa sekä tutkija-asuntoja.

Ehdotuksen tekijät kuvaavat ammentaneensa ideansa tieteen, tutkimuksen ja yritysten yhteistyön edistämisestä ja uuden kaupunkikaavan tavoitteesta luoda Helsinkiin monipuolisia asumisen, työn ja vapaa-ajan yhdistäviä keskittymiä.

Rakennusten käyttäjiksi on ideoitu hotellin, ravintoloiden ja pienten liikkeiden lisäksi yrityskiihdyttämöä ja asukkaiksi mm. yliopiston kansainvälisiä tutkijoita.

Katolle on suunniteltu tilat kahvila-ravintolalle terasseineen, josta kaupunkilaisille avautuisi uudenlainen näkymä muun muassa Eläintarhanlahdelle. Kolmannelta linjalta avautuisi uusi kulkuyhteys metroon Lyyran liiketilojen kautta.

Kaikki kilpailun jälkimmäiseen vaiheeseen päässeet kolme ehdotusta ovat tuomariston mukaan arkkitehtuuriltaan erittäin korkealuokkaisia. Voittajaksi ehdotetun Lyyran kolme rakennusta istuisivat tuomariston mielestä hyvin ympäristöönsä. Naapurirakennusten näkymät, aukotuksien rytmi ja räystäskorkeudet on otettu luontevasti huomioon. Lyyra on tuomariston mielestä myös riittävän omaleimainen erottuakseen aiempien aikakausien rakennuksista.

Lyyran julkisivujen päämateriaali on vaalea paikallamuurattava tiili. Lisäksi mm. ovi- ja ikkuna-aukkojen yhteyteen on suunniteltu erisävyisiä kuparipintoja. Kokonaisuutta on kevennetty sisäänvedoin.

Suunnittelukilpailussa tuli erityisesti huomioida rakennusten sijoittuminen Unioninakselille, jossa on tärkeää säilyttää pitkä Tähtitorninmäeltä Kallion kirkolle ulottuva näkymä. Lisäksi tuli huomioida mm. rakennusten rooli metron ja Pisararadan asemien sisäänkäynteinä. Keskeisenä tavoitteena oli myös Siltasaarenkadun kävelykadun elävöittäminen, missä voittajaehdokas onnistui hyvin.

Hyy-Yhtymän Lyyra-ehdotus kävelykadulta (Siltasaarenkatua) Cederqvist & Jäntti Arkkiehdit Oy
Havainnekuva: Lyyra-ehdotus elävöittäisi kävelykatua myös iltaisin . Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy

Voittajan selvittyä valmistellaan tonttikauppa ja asemakaavan muutos

Kaupunkiympäristölautakunnasta Siltasaarenporttia koskeva asia etenee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta.

Päätöksen jälkeen on tarkoitus tehdä sopimus kilpailuehdotuksen mukaisten rakennusten toteuttamisesta ja esisopimus tonttien myymisestä toteuttajille.

Myös asemakaavan muutosehdotus valmistellaan voittaneen ehdotuksen pohjalta. Se pyritään viemään kaupunkiympäristölautakuntaan vuoden 2018 lopulla. Voittajat tarkentavat osaltaan rakennusten suunnitelmat.

Kilpailuun jätettiin ensimmäisessä vaiheessa yhteensä seitsemän ehdotusta, joiden perusteella valittiin kolme kilpailijaa toiseen vaiheeseen.

Lyyra-ehdotuksen tekijätyöryhmään on nimetty 23 henkilöä Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnasta, Cederqvist & Jäntti Arkkitehdeista, Realprojektista, Demos Helsingistä, Sitowisesta, Granlundilta, Geometria Architecturesta ja Firasta.

Suunnittelukilpailun tuomaristoon kuuluivat Helsingin kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja Mikko Aho, maankäyttöpäällikkö Raimo K. Saarinen, asemakaavapäällikkö Marja Piimies ja asemakaavoituksen eteläisen yksikön päällikkö Janne Prokkola.

Lisää tietoa:
Kaupunkiympäristölautakunnan 12.6.2018 kokouksen esityslista (Asia/13).

Lyyra Kolmannen linjan puolelta, Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy
Havainnekuva: Kolmannen linjan ja Porthaninkadun  suunnasta näkyisi rivi Lyyraan  suunniteltuja kivijalkakauppoja , Kuva: C ederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy. Rakennettavan kohteen yksityiskohdat tarkentuvat kaavoituksen ja rakennussuunnittelun myötä, joten kohde voi poiketa kilpailuvaiheen havainnekuvista.