Siltamäen ja Suutarilan palvelutilojen tarkastelu on valmistunut

Siltamäen ja Suutarilan koulujen, päiväkotien, nuorisotilojen ja kirjastojen tilatarpeista tehty tarkastelu on valmis. Vuoteen 2035 asti ulottuva tarkastelu toimii taustatietona, kun alueella suunnitellaan kaupungin omistamien tilojen kunnostuksia ja uusien tilojen rakentamista.

Tarkastelussa kartoitettiin alueen nykyisten rakennusten kunto, kaupungin palvelutuotannon tarpeet ja väestöennusteen tiedot, jotta alueelle voidaan suunnitella riittävästi ja oikeantyyppisiä tiloja.

Tarkastelu tehtiin, koska alueen nykyiset palvelutilat alkavat olla laajojen korjausten tarpeessa. Selvityksen mukaan tilat eivät riitä ennustetulle väestömäärälle eivätkä ne vastaa kaikilta osin opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien mukaisiin tarpeisiin. Tarkastelussa luotiin kaksi vaihtoehtoista kehityspolkua, joiden avulla selvitettiin mahdollisuudet uusien, yhtenäiset opinpolut mahdollistavien oppimiskeskusten rakentamiseen.

Tarkastelun perusteella Seulastentiellä sijaitsevan monitoimitalon sekä Siltamäen ala-asteen tontteja olisi mahdollista kehittää ja laajentaa riittävien palveluiden turvaamiseksi alueella.

Tarkastelun skenaariot ulottuvat vuoteen 2035 asti, ja koulujen ja päiväkotien lisäksi niissä on hahmoteltu muun muassa leikkipuistojen tarpeita. Tarkastelu tehtiin asianosaisten kaupungin toimialojen yhteistyönä, ja alueen asukkailta kerättiin tietoa tarkastelun tueksi.

Valmistunut selvitys tarjoaa vision siitä, miten Siltamäen ja Suutarilan alueen palvelutilatarpeet voidaan tulevaisuudessa ratkaista. Rakentamista ei välttämättä suunnitella täysin tarkastelun mukaisena, sillä tilatarpeiden kehittymistä arvioidaan jatkuvasti väestöennusteen, kaupungin toimintasuunnitelmien ja palvelutarpeiden muuttuessa.

Rakennushankkeiden valmistelun aloittamisesta ei ole vielä tehty päätöksiä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on käynnistetty alueen palveluiden ja palveluverkon tarkastelu, johon osallistetaan koulujen ja päiväkotien henkilökuntaa ja koulujen johtokuntia. Asukastapaaminen järjestetään loppuvuoden aikana.

Lisätiedot:

Siltamäen ja Suutarilan palvelutilaverkkotarkastelu

Siltamäen ja Suutarilan palvelutilaverkko