Helsinki edistää sitä, että kaupunkielämä elpyy ja kaupungin eri alueet ovat jatkossakin vetovoimaisia niin kaupallisesti kuin kulttuurisestikin.

Senaatintorista ryhdytään suunnittelemaan Helsingin kesän uutta palvelualuetta

Koronakriisi on hiljentänyt kaupungin. Poikkeuksellinen tilanne on koetellut suuresti etenkin palvelualan yrittäjiä ja tilanteesta toipuminen tulee olemaan suuri haaste. Helsinki edistää sitä, että kaupunkielämä elpyy ja kaupungin eri alueet ovat jatkossakin vetovoimaisia niin kaupallisesti kuin kulttuurisestikin. Palautumista tuetaan vastuullisesti ja turvallisuudesta tinkimättä.

Helsingin kaupunki on tänään linjannut ensimmäisistä keinoista, joilla edistetään erityisesti ravintolatoiminnan toipumista koronakriisin aiheuttamasta poikkeuksellisen haastavasta tilanteesta. Yksi keskeisistä uusista avauksista on mahdollisuus toteuttaa Senaatintorista kesän 2020 kiinnostavin terassi- ja palvelualue sekä kohtaamispaikka. Lisäksi ravintolatoimintaa pyritään vauhdittamaan lupiin ja toimintamalleihin liittyvillä uudistuksilla.

Senaatintorin kokeilusta haetaan piristysruisketta koko keskustan elävyydelle. Tämä on tärkeää kaupungin elinvoimaisuuden, matkailun ja tapahtumallisuuden kannalta. Kokeilun käytännön organisoinnista vastaa kaupungin omistama Torikortteleiden kiinteistökehitysyhtiö Helsingin Leijona Oy.

– Keskustan elinvoimaisuus on kriisistä toipuvalle Helsingille keskeisen tärkeää. Esimerkiksi matkailulla on suuri merkitys kaupungille ja monelle helsinkiläiselle yritykselle. Nyt kun ulkomailta suuntautuva matkailu lienee vielä pitkään pysähdyksissä, nousee kotimaanmatkailu tärkeään rooliin. On varmistettava, että Helsinki ja Helsingin ydinkeskusta koetaan paikaksi, joka tarjoaa turvallisia kaupunkielämyksiä niin meille helsinkiläisille kuin muualta Suomesta tuleville vierailijoille. Pyrimme kaikin voimin edistämään kaupunkielämän elpymistä kesällä 2020, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Senaatintorin avaaminen edellyttää vielä paljon suunnittelua ja tähän liittyvistä yksityiskohdista tullaan viestimään myöhemmin. Kyseessä on kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittävä paikka, joten toteutuksen tulee olla tyylikäs ja arvokkaan alueen kokonaisilmettä kunnioittava.

Myös rakenteilla olevan Helsinki Biennaali -paviljongin ja siihen liittyvän uuden laiturin käyttöä Kauppahallin vieressä kehitetään saariston porttina tukemaan merellisiä virkistyspalveluita ja vesiliikennettä.

Vauhtia lupabyrokratiaan

Ravintolaterassien osalta on jo aiemmin päätetty, että kaupunki ei peri niihin liittyviä maksuja huhti- ja toukokuulta 2020. Nyt maksuista luovutaan myös kesäkuun osalta. Ravintolatoiminnan osalta kaupunki toimii kevennetyillä lupamenettelyillä ja nopeutetuilla aikatauluilla. Terassien laajentamisesta tehdään aiempaa helpompaa.

Jos terassialue sijoitetaan esimerkiksi ravintolan viereiseen puistoon, asia käsitellään kevennetysti tulevaa kesää varten laadittavan toimintamallin mukaisesti. Mikäli terassit toteutetaan riittävän kevyin rakentein, ei kaupunki edellytä niiltä kesän 2020 osalta edes toimenpidelupaa. 

Kaupunki tulee myös viestimään aktiivisesti keinoista, joilla kaupunkitilaa on mahdollista käyttää matalalla kynnyksellä pienimuotoiseen yritystoimintaan. Se on jo nykysäännöksin varsin helppoa. Kaupunki sallii esimerkiksi yksityishenkilöiden harjoittaman pop up -elintarvikeliiketoiminnan ulkotiloissa 12 vuorokauden ajan vuodessa ilman ilmoitusta. Myös tuotteiden myynti maksullisilla pysäköintipaikoilla on mahdollista.

Lisäksi pienten yritysten lupaprosesseja sujuvoitetaan merkittävästi. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on jo delegoinut päätösvaltansa tilapäisten lupien osalta lupayksikköön pysyvästi 1. kesäkuuta 2020 alkaen.

Paikkoja väliaikaiselle liiketoiminnalle eri puolilla kaupunkia

– Helsinki haluaa hyödyntää myös yhtä suurta vahvuuttaan, eli merellisyyttä, ja tarjota aktiivisesti paikkoja monipuolisille aktiviteeteille kaupunkitilassa. Ja juuri nyt, jos koska tarvitaan joustavaa asennetta. Tietenkin turvallisuudesta huolta pitäen. Sanomme mieluummin ”kyllä, jos” kuin ”ei, koska”, pohtii toimialajohtaja Mikko Aho Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Kaupunki mahdollistaa myös väliaikaista yritys-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa siellä, missä ihmiset nyt liikkuvat eli aukioilla, toreilla, puistoissa ja rannoilla. Väliaikainen yritystoiminta on mahdollista myös veneistä ja muilla kuin vesiliikenteen käyttämillä laitureilla. 

Tulevan kesän osalta väliaikaisen toiminnan aloittaminen tehdään aiempaa helpommaksi ja tarvittavat luvat käsitellään aiempaa vauhdikkaammin. Helsinki toteuttaa konkreettisesti kaupunkistrategiaansa nopeuttamalla oman toimintansa rytmiä ja keventämällä byrokratiaa. 

Ravintolatoiminnan osalta yritysten on noudatettava valtioneuvoston 19. toukokuuta julkistamia linjauksia esimerkiksi asiakasmäärien ja aukioloaikojen suhteen eikä kaupunki omilla päätöksillään mahdollista mitään, mikä on näiden linjausten vastaista.

Kuva: Roni Rekomaa