Yhteiskäyttöisiä sähköpotkulautoja rivissä puisen saunarakennuksen edustalla Hernesaaressa.

Yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen pysäköintikokeilu alkaa keskusta-alueella

Helsingin kaupunki ja yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen operaattorit ovat sopineet toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on vähentää potkulaudoista aiheutuvia haittoja. Näkyvimpänä muutoksena ovat potkulautojen pysäköintipaikat, jotka ilmestyvät katukuvaan lähiviikkojen aikana. Kyseessä on kokeilu, jonka tuloksia seurataan kesän aikana. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee pysäköintimallia 29.3.2022 kokouksessa.

Ensimmäisten ratkaisujen joukossa pysäköintipaikat ja pysäköintipartio

Yhteiskäyttöisistä sähköpotkulaudoista on tullut nopeasti kaupunkipyörien tavoin osa kestävämpää liikennejärjestelmää. Niiden pysäköinnistä on kuitenkin aiheutunut haittaa erityisesti keskusta-alueella. Kaupunki on suunnitellut viiden operaattorin kanssa yhteistyössä pysäköintimallin, johon liittyy sekä kaupungin että operaattoreiden toimenpiteitä.
Kaupunki osoittaa 25 kohdetta operaattoreiden pysäköintipaikoille- ja telineille. Paikkoja tulee yhteensä noin 400 kappaletta. Ne tulevat alueille joissa on ollut eniten lautoja ja eniten ongelmatilanteita. Paikkojen valinnassa on myös huomioitu kaupunkikuva ja liikenneturvallisuus. Paikkojen sijainnit ovat valittu myös sillä perustein, että ne eivät ohjaa ajamaan jalkakäytävällä.

Kartta, johon merkitty pysäköintipaikat keskusta-alueella.

Pysäköintipaikat— ja telineet kartalla.

Operaattoreilta ei peritä pysäköintipaikoista vuokraa. Operaattorit kustantavat pysäköintipaikat- ja telineet itse. Paikkojen yhteyteen asennetaan lisäksi infotaulut, joissa kerrataan sähköpotkulautojen pelisäännöt.
Lisäksi operaattorit perustavat yhteisen pysäköintipartion, jonka tehtävänä on pitää keskusta-alueen lautoja järjestyksessä sekä kaduilla että pysäköintipaikoilla. Sähköpotkulautoja pystyy jatkossakin pysäköimään pysäköintipaikkojen ulkopuolelle, mutta lautojen vuokraajilta edellytetään ottamaan kuva pysäköidystä laudasta. Operaattorit käyvät kuvia läpi, ja antavat selkeästi väärästä pysäköinnistä rahallisen sanktion. Operaattorit kehittävät myös kannustimia pysäköimään laudan pysäköintipaikalle.

”Ratkaisuja on muodostettu operaattoreiden kanssa sujuvassa yhteistyössä, ja niihin on vaikuttanut myös kaupunkilaisilta viime vuonna saatu palaute. Seuraamme toimenpiteiden vaikutuksia tämän kauden ajan, ja kehitämme mallia kokemuksien perusteella seuraavaa vuotta varten. Sähköpotkulaudat tulivat kaduille nopeasti, ja uuteen liikennemuotoon tottuminen vie sekä yhteiskunnalta että yksilöiltä oman aikansa.”, kertoo yksikön päällikkö Heikki Palomäki.

Operaattorit huolehtivat myös sähköpotkulautojen määrästä

Sähköpotkulautoja oli viime kesän vilkkaimman kesäsesongin aikaan käytössä yhteensä noin 8000 kappaletta. Yhteisen pysäköintipartion lisäksi jokaisella operaattorilla on oma logistiikasta vastaava järjestelmä, ja osana kokeilua operaattorit ovat sitoutuneet viemään 24 tunnin kuluessa sellaiset laudat pois keskusta-alueelta, jotka ovat olleet käyttämättömänä tai epäkunnossa 24 tunnin ajan.

Viime syksynä sovitut nopeusrajoitukset edelleen voimassa

Kaupunki on mukana operaattoreiden ja liikenne- ja viesintäministeriön kanssa Aalto-yliopiston toteuttamassa tutkimushankkeessa, jossa selvitetään laajasti sähköpotkulautailuun liittyviä ilmiöitä. Yksi keskeisimmistä tutkimusaiheista on liikenneturvallisuus ja sähköpotkulaudoilla tapahtuvat onnettomuudet.

Viime syksynä operaattoreiden asettamat käyttörajoitukset ovat toistaiseksi voimassa. Viikonloppuöisin kello 00-05 välillä laudat ovat kokonaan pois käytöstä. Päivisin nopeusrajoitus on 20km/h, ja arkisin kello 00-05 välillä 15km/h. Tutkimushankkeen edetessä käyttörajoituksiin saattaa tulla tarkennuksia keväällä.

Lisätiedot:

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslista 29.3.2022