Pysäköityjä sähköpotkulautoja talon seinustalla. Kuva: Antti Pulkkinen.

Vuokrattavien sähköpotkulautojen nopeuksia ja viikonloppuyökäyttöä rajoitetaan

Helsingin kaupunki ja sähköpotkulautoja vuokraavat yritykset ovat sopineet liikenneturvallisuutta parantavista muutoksista sähköpotkulautojen vuokrauskäytäntöihin. 

Kaikki Helsingissä sähköpotkulautoja vuokraavat yritykset eli Voi, TIER ja Lime ryhtyvät rajoittamaan sähköpotkulautojensa enimmäisnopeuksia. Päivisin vuokrapotkulautojen enimmäisnopeus laskee 25:stä 20 kilometriin tunnissa ja öisin (kello 00–05) 15 kilometriin tunnissa. Muutokset tulevat voimaan 3. syyskuuta ja ne ovat voimassa toistaiseksi. 

Lisäksi 3. syyskuuta alkaa kokeilu, jossa vuokrasähköpotkulaudat ovat kokonaan poissa käytöstä viikonloppuöisin (pe–la ja la–su) kello 00–05.

Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun asti, johon mennessä sovitaan sen jatkosta. Samalla kerätään tietoa, miten aikarajoitukset vaikuttavat tapaturmien määrään, kun huomioidaan myös vuodenajasta johtuvat käyttömäärämuutokset. 

Vuokrasähköpotkulautojen uudet enimmäisnopeudet ja aikarajoitukset otetaan käyttöön kaikkialla Helsingissä. Aiemmin nopeuden rajoittamista on kokeiltu keskusta-alueella viikonloppuöisin. 

Ratkaisuja etsitään yhteistyönä 

Vuokrasähköpotkulautojen nopeusrajoitusten taustalla ovat liikenneturvallisuuteen liittyvät ongelmat, joita on aiheutunut uudenlaisen liikkumismuodon nopeasta ja laajamittaisesta käyttöönotosta. Nopeus- ja aikarajoitusten toivotaan vähentävän tapaturmia, joita sähköpotkulaudoilla on tapahtunut etenkin viikonloppuöisin. 

Vuokrayritysten vapaaehtoisesti tekemistä rajoituksista on sovittu hyvässä yhteistyössä yritysten ja viranomaisten kesken käydyissä keskusteluissa. Helsingin kaupungille ensisijainen reitti ongelmien ratkaisemiseen ei ole ollut kaupungin määräämien ajorajoitusten asettaminen, sillä sähköpotkulaudat ovat lainsäädännön puitteissa tervetulleita liikenteeseen, ja palvelulle on Helsingissä selvästi kysyntää. 

”Sähköpotkulautojen vuokraamisesta on tullut Helsingissä lyhyessä ajassa todella suosittu palvelu, mikä kertoo, että se on monille mieluisa lisä liikkumisen vaihtoehtoihin. Koetut ongelmat kuitenkin osoittavat, että uutta palvelua on myös kehitettävä ketterästi yritysten ja viranomaisten yhteistyönä. Yhteistyön tarve varmasti jatkuu lähivuosina”, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen sanoo. 

Pysäköintikäytäntöjä kehitetään Helsingin keskustassa 

Nopeuksista johtuvien tapaturmien vähentämisen lisäksi tavoitteena on sopia yritysten kanssa keinoista, joilla vähennetään jalankulkua häiritsevää sähköpotkulautojen pysäköintiä. Kaupungin ja yritysten edustajat jatkavat loppuvuoden aikana kehitystyötä potkulautojen pysäköintiratkaisuista ympäristön esteettömyyden varmistamiseksi. Keskustassa selvitetään mahdollisuutta pysäköinnin rajoittamiseen alueilla, joilla pysäköinti on esteettömyyden ja viihtyisyyden kannalta ongelmallisinta. 

Uuden liikkumistavan käyttöönotto tiiviissä kaupunkitilassa vaatii myös totuttelua ja liikennesääntöjen kertaamista. Kaikille potkulautailijoille ei ole ollut selvää, ettei sähköpotkulaudan paikka ole jalkakäytävällä vaan pyörätiellä tai ajoradan reunassa. Sähköpotkulautojen vuokraussovelluksissa opastetaan uusia käyttäjiä oikeasta ajotavasta, ja yritykset ovat kertoneet, että aloitteleville kuskeille on voi olla mahdollista jatkossa asettaa erilaisia turvallisuutta lisääviä asetuksia, kuten alempi ajonopeus. 

Pitkällä aikavälillä liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta tuetaan myös rakentamalla parempaa liikenneympäristöä. Etenkin turvalliset pyörätie- ja -kaistaratkaisut tukevat myös turvallista sähköpotkulautailua. Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen peräänkuuluttaa seurannan ja tutkimuksen merkitystä kehittämistyön jatkuessa. 

”Datan ja tutkimuksen merkitystä ei voi liikaa korostaa, kun arvioidaan tehtyjen ja tulevien toimenpiteiden vaikutusta. Jatkossa tarvitaan lisää tietoa esimerkiksi sähköpotkulaudoilla tehdyistä matkoista ja matkojen aikana sattuneista tapaturmista sekä pysäköinnin vaikutuksista kävely-ympäristöön." 

Kuva: Antti Pulkkinen.