Mediumpaistetuissa jauhelihapihveissä voi piillä terveysriski. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki.

Helsingissä selvitettiin lähes 20 ruokamyrkytysepidemiaa vuonna 2017

Helsingin ympäristöpalveluihin ilmoitetaan yksittäisiä ruokamyrkytysepäilyjä jokaisena työpäivänä. Varsinaisia ruokamyrkytysepidemioita selvitettiin vuonna 2017 yhteensä 18, joista suurin osa todettiin ravintoloissa. Suurimmassa osassa yksittäisiä ruokamyrkytysepäilytapauksia ei aiheuttajaa saada selville tai sairastumisen ei voida osoittaa liittyneen ruokailuun.

Kolme epidemiaa oli kampylobakteerin aiheuttamia. Ruokamyrkytysten lähteeksi epäiltiin broileria ja ankkaa. Tavallisimmin kampylobakteerin saa huonosti kypsennetystä siipikarjanlihasta tai ristisaastumisen kautta, jos esimerkiksi raa’an siipikarjanlihan käsittelyyn ei ole erillisiä välineitä tai keittiötyöntekijöiden käsihygieniassa on puutteita.

Neljällä henkilöllä todettiin EHEC-bakteeri. Syynä oli todennäköisesti ruoan käsittelyvirhe: kotona valmistetut jauhelihapihvit oli jätetty tarkoituksella osittain raa’oiksi.

Helsinki osallistui myös laajan salmonellaepidemian selvittämiseen, jossa päävastuullisina olivat Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) sekä Elintarviketurvallisuusvirasto (EVIRA). Suomessa todettiin kesä-elokuussa 20 kotimaista Salmonella Bareilly -tapausta, joissa merkittävä osa sairastuneista oli ruokaillut helsinkiläisissä ravintoloissa. Epidemian aiheuttanut raaka-aine jäi kuitenkin epäselväksi.

Nykyisin tarjotaan jauhelihapihvejä osittain kypsennettynä, ja osa siipikarjanlihasta opastetaan jättämään punertavaksi.

”Jauheliha ja siipikarjanliha tulisi aina kypsentää kauttaaltaan kypsäksi, jotta mahdolliset taudinaiheuttajat kuten kampylobakteeri tai salmonella kuolevat”, elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg muistuttaa.

Mahdollisia muita syitä ruokamyrkytysepidemiaan olivat saastunut raaka-aine tai epäkohdat ravintolan toiminnassa kuten ruokien riittämätön kuumennus ja jäähdytys.  


JAA