Kolmekerroksinen kivirakennus, jossa musta harjakatto ja linnamainen kupoli.

Nurmijärvellä sijaitseva Röykän sairaala on myynnissä

Helsingin kaupunki on laittanut myyntiin Nurmijärvellä sijaitsevan Röykän sairaalan. Nummelan Sanatoriuminakin tunnettu entinen sairaala myydään kokonaisuutena, johon kuuluu 17 rakennusta ja 45 hehtaaria maata. Kohde sijaitsee 45 kilometrin päässä Helsingistä Sääksjärven rannalla.

Linnamainen päärakennus suunniteltiin keuhkotautiparantolaksi

Vuonna 1903 rakennettu jugend-tyylinen sairaalarakennus toimi alkujaan yksityisenä keuhkotautiparantolana. Rakennuksen on suunnitellut yliarkkitehti S.M. Schjerfbeck, ja se rakentui monessa eri vaiheessa. Helsingin kaupunki osti parantolan vuonna 1956, ja käytti sitä 1990-luvun loppupuolelle asti pääasiassa psykiatrisena sairaalana. Päärakennus toimi vuosina 2015-2016 vastaanottokeskuksena.

Jugend-tyylinen sairaalarakennus metsän keskellä.

Päärakennus suunniteltiin keskieurooppalaisten esikuvien mukaisesti. Rakennuksen suunnitteluun osallistuneet kävivät eurooppalaisissa parantoloissa opintomatkoilla, ja perehtyivät niiden piirteisiin jo ennen suunnittelun aloittamista.

Vuokra-asuntojen sopimuksia ei irtisanota, Ely-keskuksella etusija Natura-alueisiin

Kokonaisuuden muihin rakennuksiin kuuluu muun muassa kaksi jugend-tyylistä puuhuvilaa, keittiörakennus, rantasauna ja vuonna 1969 rakennettu asuinkerrostalo. Asunnoissa olevia vuokrasopimuksia ei irtisanota, vaan kohde siirtyy uudelle omistajalle vuokralaisineen. Rakennukset ovat rakennettu vuosien 1903 ja 1988 välillä, ja niiden kunto vaihtelee.

45 hehtaarin maa-alue koostuu suurimmaksi osaksi metsistä ja rakennusten piha-alueesta. Valtaosa metsäalueista kuuluu Natura 2000-verkostoon. Helsingin kaupunki on jo aloittanut neuvottelut Natura-alueiden suojelemisesta, ja ne on tarkoitus luovuttaa Ely-keskukselle luonnonsuojelutarkoitukseen ennen alueen myyntiä.

Sairaala-alue sijaitsee Sääksjärven rannan tuntumassa.

Käyttötarkoituksesta neuvoteltava Nurmijärven kunnan kanssa

Sairaala-aluetta ei ole asemakaavoitettu. Sen maankäyttöä ohjaa Uudenmaan maakuntakaava sekä Nurmijärven yleiskaava. Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY 2009 –alueeseen, ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on esittänyt yhdessä Museoviraston kanssa kulttuurihistoriallisesti arvokkaimpia rakennuksia pihapiirejä suojeltaviksi asemakaavassa.

Kohde myydään nykyisillä käyttötarkoituksilla, ja mahdollisista käyttötarkoitusten muutoksista on neuvoteltava Nurmijärven kunnan kanssa.

Myyntiä hoitaa Newsec Advisory Finland Oy. Kaikki yhteydenotot kohteen myyntiin liittyen hoituvat Leevi Nykäsen (leevi.nykanen@newsec.fi) ja Otso Kivimäen (otso.kivimaki@newsec.fi) kautta. Tarjoukset on jätettävä 11.2.2022 klo 14 mennessä.