Metropolian Myllypuron kampuksen työmaa. Kuva: Anne-Mari Aronen.

Rakentamisen säännökset uudistuvat - valmistaudu uuden opetteluun

Suomen rakentamismääräyskokoelman asetukset ja ohjeet sekä osittain myös maankäyttö- ja rakennuslaki ovat uudistumassa. Uudistus johtuu maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta 958/2012, jonka siirtymäsäännöksen mukaisesti vanhoja rakentamismääräyskokoelman osia ei voi enää soveltaa vuodenvaihteen jälkeen.

Osa uusista säännöksistä astui voimaan joulukuun alussa, ja loput tulevat voimaan vuodenvaihteessa.

Mitkä säännökset muuttuvat?

Voimaan astuneet säännökset:

Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta 755/2017. Voimaan 1.12.2017.

Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 §:n ja 5 §:n muuttamisesta 756/2017. Voimaan 1.12.2017.

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta 789/2017. Voimaan 6.12.2017.

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 812/2017. Voimaan 6.12.2017.

1.1.2018 voimaan astuvat säännökset:

Kaikki ensi vuoden alussa voimaan astuvista säännöksistä on nyt annettu. Ympäristöministeriön tiedotteissa kerrotaan lyhyesti näiden asetusten keskeisimmistä sisällöistä.

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 241/2017 - Tiedote

Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista 788/2017 - Tiedote

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 - Tiedote

Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017 - Tiedote

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä 796/2017 - Tiedote

Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta 745/2017 - Tiedote

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 1009/2017 - Tiedote

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 1010/2017 - Tiedote

Ympäristöminiteriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 1048/2017 - Tiedote

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1007/2017 - Tiedote

Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja toimitiloista 1008/2017 - Tiedote

Ympäristöministeriön asetus vesi- ja viemärilaitteistoista 1047/2017 - Tiedote

Miten tämä vaikuttaa rakennusluvan hakemiseen?

Vuoden 2018 alussa voimaan tulevien asetusten siirtymäsäännöksen mukaan rakennuslupahakemukseen sovelletaan rakennusluvan vireillepanopäivänä voimassa olevia asetuksia.

Lisää tietoa rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaarissa ja uutiskirjeessä

Helsingin rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari on maksuton koulutustilaisuus rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisille. Seminaari järjestetään Savoy-teatterissa maanantaina 5.2.2018 kello 11-16. Tilaisuuden yhteistyökumppanina on Rakentamisen Laatu RALA ry.

Tämän vuoden esitysten pääteemat ovat uudistuva rakentamisen sääntely, esteettömyys ja kosteudenhallinta. Lisäksi Savoyn aulassa on paikalla näytteilleasettajia keskustelemassa ja tarjoamassa tietoa seminaarivieraille.

Tilaisuuden ohjelman löydät täältä. Seminaariin mahtuu noin 650 henkilöä. Varaa paikkasi täältä.

Helsingin rakennusvalvonnan uutiskirjeestä saat kootusti tietoa uudistuvista rakentamisen määräyksistä, rakennusvalvonnan ohjeistuksesta, rakennusalan tilaisuuksista sekä muista ajankohtaisista rakentamisen aiheista. Tilaa rakennusvalvonnan uutiskirje.