Viistoilmakuva Oulunkylän asemanseudulta. Kuvassa kerrostaloja, pientaloja ja toimistotaloja.

Rakennus- ja kiinteistötietoja ajantasaistetaan – voi vaikuttaa joidenkin kiinteistöveroon

Helsingin kaupunki ryhtyy korjaamaan selvästi virheellisiä rakennus- ja kiinteistötietoja, jotka ilmenevät kaupungin ja valtion rekisterien välillä. Korjatut tiedot välittyvät Verohallinnolle kiinteistöverotusta varten, jotta verotus toteutuisi mahdollisimman tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kiinteistön omistajien kesken. Työ kattaa kaikki Helsingin rakennukset sekä asemakaava-alueen tontit. Työ aloitetaan tänä vuonna, ja se kestää useamman vuoden.


Virheitä erityisesti vanhojen rakennusten pinta-aloissa


Kaupungin ja valtion rekisterien välille on syntynyt vuosikymmenien saatossa virheitä useista eri syistä. Erityisesti ennen vuotta 1980 valmistuneiden rakennusten tiedoissa on heittoja.

”Vanhempien rakennusten tiedot on kerätty väestö- ja asuntolaskennan yhteydessä lomakekyselynä rakennuksen omistajilta, joilla ei aina ole ollut ammattitaitoa oikean tiedon antamiseen, eikä tietojen oikeellisuutta olla välttämättä sittemmin tarkistettu. Verovelvollinen ei välttämättä osaa epäillä tietojen luotettavuutta, jos mikään rakennuksessa ei vuosikausiin ole muuttunut”, kertoo projektipäällikkö Olli Järvinen.

Rekisterikorjaukset koskevat pääasiassa rakennusten pinta-alatietoja sekä tonttien rakennusoikeus- ja pinta-alatietoja. Rakennusten tietoja korjataan ensisijaisesti rakennuslupa-asiakirjakirjoihin, kuten rakennuspiirustuksiin perustuen. Korjattavien rakennustietojen laatua ei voida täysin taata, jonka vuoksi jokaista kiinteistöverovelvollista kannustetaan tarkistamaan ja korjaamaan verotietonsa itsenäisesti. Kaupunki lähettää mahdollisesti joillekin rakennusten omistajille tai isännöitsijöille selvityspyyntöjä rakennustiedoista. Tonttien ajantasaiset tiedot päivitetään suoraan kaupungilta Verohallinnolle, eikä lähtökohtaisesti aiheuta tontin omistajilta lisätoimenpiteitä.

”Yleisimpiä virheitä kiinteistöverotiedoissa ovat väärin laskettu rakennuksen pinta-ala eli kokonaisala, Verohallinnon tiedoista puuttuva rakennus tai sen laajennus. Monissa tapauksissa rakennuksen pinta-alatiedoista puuttuu esimerkiksi maanalaiset tai maanpäälliset kellaritilat, lämpöeristetyt ullakot, autotallit tai katolla sijaitsevat hissi- ja LVI-konehuoneet. Kiinteistöverotuksessa käytetty kokonaisala sekoitetaankin usein kerrosalaan, huoneistoalaan tai johonkin muuhun pinta-alaan, mihin ei lasketa kaikkia rakennuksen tiloja mukaan – kokonaisalaan nuo tilat kuitenkin yleensä kuuluvat. Mutta verotiedoissa ei ole vain puutteita vain näiden osalta, joskus jo aikoja sitten purettu rakennuskin voi vielä olla verottajan tiedoissa ja verovelvollinen on vuosikausia maksanut siitä veroa turhaan”, kertoo Järvinen.


Verotukseen voi tulla muutoksia – tietoja kannustetaan tarkistamaan itse


Rakennusten ja tonttien päivitetyt rekisteritiedot välittyvät Verohallinnolle kiinteistöverotusta varten, jonka johdosta joidenkin verotukseen voi tulla muutoksia suuntaan tai toiseen. Ensimmäiset toteutuneet rekisterikorjaukset näkyvät verotiedoissa keväällä 2022. Mikäli rakennustietoja korjataan kaupungin aloitteesta, lähettää Verohallinto siitä erillisen selvityksen.

Kiinteistönomistajia kannustetaan kuitenkin tarkistamaan tietonsa ja korjaamaan ne tarvittaessa itsenäisesti. Tarkemmat ohjeet muun muassa rakennuksen kokonaisalan laskentaan löytyvät Verohallinnon Syventävät vero-ohjeet -sivulta. Kokonaisalat ja tilavuudet on helpointa laskea ajantasaisista rakennuspiirustuksista mittakaava huomioiden. Piirustuksia voi tarvittaessa tilata PDF-tiedostoina esimerkiksi Lupapisteestä.

Arviolta vuonna 2023 voimaan tulevan kiinteistöverouudistuksen yhteydessä päivitetään rakennusten ja maapohjien verotusarvojen laskentaperiaatteet, joka voi myös osaltaan vaikuttaa joidenkin kiinteistöveroon. Rakennus- ja kiinteistötietojen ajantasaistaminen ei liity suoraan tähän, mutta parantaa uudistuksen lopputulosta niiden kiinteistöjen osalta, joissa verotuksen pohjatiedot ovat nykyisin selvästi virheelliset.

Lisätietoja:

Saitko selvityksen kiinteistöverotuksen perusteena käytettävistä kiinteistötiedoista?
Kun saat kiinteistöverotuspäätöksen, toimi näin
Kiinteistöjen arvostaminen kiinteistöverotuksessa
Kiinteistöverolain soveltamisohje
Kiinteistöverouudistus